Κόκκινο χτυπάει στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών όταν σε μια φορολογική δήλωση εμφανίζεται επιστροφή. Ο πολίτης στις περισσότερες περιπτώσεις καλείται για επανέλεγχο και μετά από αυτόν όχι απλά δεν προκύπτει επιστροφή, αλλά οι περισσότεροι πληρώνουν και φόρο!

Αρχικά για επανέλεγχο της φορολογικής δήλωσης καλούνταν όσοι είχαν να λάβουν επιστροφή άνω των 1.500 ευρώ, ωστόσο πλέον γίνεται διπλός και τριπλός έλεγχος ακόμη και στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι έχουν να λάβουν ακόμη και επιστροφές της τάξης των 150 ευρώ.

Ουσιαστικά πλέον οποιαδήποτε δήλωση ... βγάζει επιστροφή μπαίνει στην κατηγορία της... ύποπτης και έτσι ελέγχεται εκ νέου.

Μέχρι στις από τον επανέλεγχο στον οποίο υποχρεώθηκαν περίπου 180.000 φορολογούμενοι 16.000 αναγκάστηκαν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση απ' την οποία προέκυψε όχι επιστροφή αλλά επιπλέον φόρος

Πληροφορίες: newsit.gr