Αρνητική επίδοση σε επίπεδο εξαμήνου για την τελευταία τριετία, δείχνουν τα στοιχεία των ελληνικών εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών), σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα στοιχεία αυτά, μάλιστα, δείχνουν υποχώρηση των εξαγωγών τον περασμένο Ιούνιο, μεγαλύτερη των αρχικών εκτιμήσεων, τόσο στις συνολικές εξαγωγές (-8,7%, έναντι εκτίμησης για μείωση 7,2%), όσο και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών (-11,4%).

Το αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων ήταν να περιοριστούν σημαντικά οι ρυθμοί αύξησης των συνολικών εξαγωγών για το πρώτο εξάμηνο του έτους (στα 13,6 δισ. ευρώ, δηλαδή +5,4%, σε σχέση με το α΄6μηνο του 2012), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών να προκύπτει πλέον μείωση της τάξης του 2,5% (στα 8,3 δισ. ευρώ).

Ενδεικτικό είναι το γεγονός, όπως υπογραμμίζει ο ΠΣΕ, ότι σε απόλυτες τιμές η επίδοση των 8,3 δισ. ευρώ είναι χαμηλότερη και από την επίδοση του 2011 (8,47 δισ. ευρώ), δηλαδή η χαμηλότερη της τελευταίας τριετίας. Να σημειωθεί ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων έχει προβλέψει για το σύνολο του 2013 νέα αύξηση των εξαγωγών στα επίπεδα του 3% με 4%.

Αντίστοιχα, οι χειρότερες επιδόσεις της τελευταίας τριετίας, καταγράφονται και για τον περασμένο Ιούνιο. Συγκεκριμένα, οι συνολικές εξαγωγές εμφανίζονται μειωμένες κατά 8,7% στα 2,09 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012 (2,29 δισ. ευρώ) και κατά 2,8% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011 (2,15 δισ. ευρώ).

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μείωση κατά 11,4% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012 (σε 1,34 από 1,51 δισ. ευρώ) και κατά 7,7% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011 (1,45 δισ. ευρώ).

Οι πιέσεις στις συνολικές εξαγωγές προέρχονται κυρίως από τις Τρίτες Χώρες (-15,8% τον Ιούνιο, αλλά +4,3% σε επίπεδο 6μήνου), ενώ αρνητικό πρόσημο παρουσιάζουν και οι αποστολές προς τις χώρες της ΕΕ (-0,3% τον Ιούνιο, αλλά +6,6% στο 6μηνο).

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, για τις Τρίτες Χώρες καταγράφεται υποχώρηση τόσο τον Ιούνιο (-19,4%), όσο και σε επίπεδο 6μήνου (-8,4%). Αντίθετα, για τις χώρες της ΕΕ, παρά την υποχώρηση του Ιουνίου (-6,5%), διατηρείται το θετικό πρόσημο σε επίπεδο 6μήνου (+1%).