Όπως έγκαιρα ο ΣΕΒΕ είχε προειδοποιήσει, λόγω του κρίσιμου προβλήματος της ρευστότητας, καθώς και του υψηλού κόστους δανεισμού, η ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα κινδυνεύει να μπει εκ νέου σε καθοδικό κύκλο. Αναφορικά με το τελευταίο, ο ΣΕΒΕ έχει ήδη προτείνει τη δημιουργία ενός «Λευκού Τειρεσία», έτσι ώστε οι 2.500 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με σταθερή εξαγωγική επίδοση την τελευταία δεκαετία, να δανείζονται με κόστος χρήματος το οποίο δεν θα ξεπερνά το 5%.

Παρόλα αυτά, ο ΣΕΒΕ θεωρεί πολύ σημαντική τη βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας σε διεθνές επίπεδο, γεγονός το οποίο πιστώνεται στην Κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό και αποτελεί μία σημαντική προσπάθεια. Παράλληλα, η Ελλάδα θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, πολιτικής, οικονομικής και γεωστρατηγικής φύσεως, γεγονός που αφενός μεν θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ σε ευρωπαίους εταίρους και αφετέρου θα δώσει χείρα επανατοποθέτησης για τα ελληνικής προέλευσης προϊόντα, ενισχύοντας τις ελληνικές εξαγωγές.

Ακόμα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί το γεγονός ότι τα πρώτα δείγματα για τον τουρισμό είναι θετικά για το τρέχον έτος, γεγονός που θα πρέπει να συνδεθεί με το σύνολο της εξωστρέφειας, προβάλλοντας παράλληλα τα προϊόντα ελληνικής παραγωγής.

Η Κυβέρνηση μπορεί να στηρίξει ενεργά την προσπάθεια των Ελλήνων εξαγωγέων χαράσσοντας ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο με ορίζοντα το 2020, με συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους, ώστε με όχημα την εξωστρέφεια (εξαγωγές αγαθών, τουρισμός, ναυτιλία, άμεσες ξένες επενδύσεις) η χώρα να περάσει στην ανάπτυξη, βασιζόμενη στον ιδιωτικό εξωστρεφή τομέα. Για να επιτευχθεί αυτό, απαραίτητο είναι να εκμεταλλευτούμε όλα μας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να χρησιμοποιήσουμε σωστά τις υποδομές μας, με προεξάρχουσες στην Βόρεια Ελλάδα το λιμάνι μας και τους σιδηροδρόμους. Επίσης, θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί το θέμα της ρευστότητας. Έτσι θα επιτευχθεί ο  στόχος που είναι το 2020 το σύνολο της εξωστρέφειας να συνεισφέρει στο 50% του παραγόμενου προϊόντος της χώρας. Μόνο έτσι μπορεί η οικονομία μας να μπει σε μία σταθερή τροχιά ανάκαμψης, να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και να εισέλθουμε σε έναν πραγματικά ενάρετο οικονομικό κύκλο.