Πρόκειται για μια εφαρμογή που λειτουργεί με επιτυχία από το 2016.

Το 4myCity δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει τους πολίτες να αναφέρουν τοπικά προβλήματα, που άπτονται της αρμοδιότητας του Δήμου Καλαμαριάς.

Αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια του Δήμου Καλαμαριάς να έρθει πιο κοντά στους δημότες του, καθώς οι πολίτες με το 4myCity μπορούν να παρακολουθούν τις αναφορές που γίνονται προς τον Δήμο, να αναφέρουν οι ίδιοι πιθανά προβλήματα και προτάσεις βελτίωσης της περιοχής και να ενημερώνονται από τα αρμόδια τμήματα του Δήμου για την εξέλιξη όλων των αναφορών μέχρι την οριστική διεκπεραίωσή τους.

Σύμφωνα με το kalamarianews.gr, το 4myCity ενδυναμώνει την επικοινωνία μεταξύ δημοτών και Δήμου, καλλιεργεί ένα πνεύμα συλλογικότητας και ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και συνδράμει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών περιοχών της Καλαμαριάς.

Δείτε την εφαρμογή: https://4mycity.kalamaria.gr/

xarths-1.jpg