Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους δημότες, οι οποίοι επλήγησαν από το  νέο ξέσπασμα των ακραίων καιρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών, ότι πρέπει να υποβάλουν άμεσα τις δηλώσεις ζημιών  των περιουσιών τους στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στα Τοπικά & Δημοτικά Καταστήματα, εξέδωσε ο δήμος Αριστοτέλη.

Πιο συγκεκριμένα οι δημότες θα πρέπει να προσκομίσουν:

• Υπεύθυνη Δήλωση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με την περιγραφή των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οικοσκευές.

• Υπεύθυνη Δήλωση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με την περιγραφή των καταστροφών για αγροτικές εκτάσεις και ζώα.

• Φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει τις ζημιές

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δήμο (23773 50 000) , τα  Δημοτικά και Τοπικά καταστήματα, καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου.