Υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση της διαπαραταξιακής επιτροπής που συστάθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συνύπαρξης των...

οίκων ανοχής και των κατοίκων του Β’ Δημοτικής Κοινότητας. Το αποτέλεσμα του έργου της επιτροπής παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Αντρέας Κουράκης.

Τι προβλέπει η πρόταση της επιτροπής;

1. Ο ανώτατος αριθμός αδειών εγκατάστασης οίκων ανοχής που μπορεί να εκδοθεί στο Νομό Θεσσαλονίκης μειώνεται από 50 σε 35.

 2. Καταργείται ο περιορισμός των 50 μέτρων, απόσταση που πρέπει να απέχει οίκος ανοχής από οίκο ανοχής σήμερα.

 3. Απαγορεύεται ο οίκος ανοχής να έχει είσοδο που θα εφάπτεται με το βασικό οδικό δίκτυο.

 4. Διατηρείται στα 200 μέτρα ο περιορισμός της απόστασης που πρέπει να έχουν οι οίκοι ανοχής από εκκλησίες, ευαγή ιδρύματα, παιδικές χαρές κ.α.

5. Οι άδειες των οίκων ανοχής, οι οποίες είναι σε ισχύ, παραμένουν ως έχουν για τους επόμενους 12 μήνες.

6. Μετά την πάροδο των 12 μηνών όλοι οίκοι ανοχής θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί σε περιοχή που βάσει του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι χαρακτηρισμένη ως βιοτεχνική ή βιομηχανική.

Στη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στη συνεδρίαση, το λόγο πήραν τόσο εκπρόσωποι του των κατοίκων όσο και εκπρόσωποι των εκδιδόμενων προσώπων. «Πιστεύουμε ότι το πρόβλημα τείνει στη λύση του. Διαφωνούμε στον αριθμό των αδειών εγκατάστασης που μειώνεται από 50 σε 35. Θα μπορούσαν να είναι 50 οι οίκοι ανοχής δεδομένου ότι υπάρχουν 300 άτομα στο Δήμο Θεσσαλονίκης» τόνισε ο Παναγιώτης Ζιάκας, νομικός εκπρόσωπος των ιδιοκτητών οίκων ανοχής.

«Όλοι οι οίκοι ανοχής βρίσκονται στο τρίγωνο του διαβόλου (Γιαννιτσών, Δικαστήρια, Δάφνης). Η προηγούμενη διοίκηση άνοιξε την πόρτα και έστειλε τους οίκους σε μία περιοχή που όπως είπε δεν έχει τίποτα, έχει όμως κατοίκους. Εκτός αυτού δεν έχουμε τίποτα άλλο. Γιατί πληρώνουμε το Δήμο. Δεν έχουμε κανένα ανταποδοτικό όφελος. Δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Δημιουργείται νέο. Έχετε την ευθύνη αν καταλήξουμε ένας νέος άγιος Παντελεήμονας» τόνισε στην τοποθέτησή της η Ροδή Φουντουλίδου, εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής της Β’ Δημοτικής Κοινότητας.