Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ. 68856/2202/21.12.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5855/28.12.2018/Τεύχος Β΄), από 1/1/2019 και εφεξής, η αρμοδιότητα χορήγησης των προνοιακών παροχών σε χρήμα για άτομα με αναπηρία, του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφαλίστων υπερηλίκων ατόμων και του επιδόματος ομογενών, όπως και η ευθύνη πληρωμής τους, ανατίθεται εξ ολοκλήρου στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες–κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την κατάθεση των αιτήσεων, τόσο για τη χορήγηση όσο και για τη συνέχιση χορήγησης επιδομάτων, θα πρέπει να απευθύνονται:

Α) Στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας    του Δήμου Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 53-55, 1ος όροφος

Β)  Στα δύο Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης:

Κλεάνθους 57 και Γρ. Λαμπράκη (ανατολικός Τομέας) τηλ. 2313318598

Μοναστηρίου 93Β (δυτικός Τομέας) τηλ. 2313318649

Γ) Στην  Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 54-56 (απένταντι από τα JUMBO Λιμανιού)

Για τους διαμένοντες σε άλλους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ (26ης Οκτωβρίου 54-56 (απένταντι από τα JUMBO Λιμανιού) και στα Κέντρα Κοινότητας του οικείου Δήμου τους, σύμφωνα με την ακόλουθη κατάσταση:

dimos.jpg

dimos1.jpg

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όλες οι λοιπές λεπτομέρειες για την καταβολή του επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής και Ομογενών, θα καθοριστούν με τον Κανονισμό Παροχών και Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018.

Σχετικές Εγκύκλιοι:

ΚΥΑ Δ12α/Γ.Π. οικ. 68856/2202/21.12.2018-ΦΕΚ 5855/28.12.2018/Τεύχος Β΄

09-15/02.01.2019 Ερμηνευτική Εγκύκλιος ΟΠΕΚΑ

09-4785/25-01-2019 Ερμηνευτική Εγκύκλιος ΟΠΕΚΑ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:2310509065, 2310509033, 2310509066, 2310509044, 2310509050, 2310509035, 2310509008