Το «πράσινο φως» για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους πεζόδρομους Ικτίνου και Ζεύξιδος, «άναψε» το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, μετά την ανάπλαση που έγινε στην περιοχή.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού αφήνεται ελεύθερη ζώνη διέλευσης των πεζών και των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης πλάτους 3,60 µ.

Παράλληλα, επί της πεζοδροµηµένης οδού Ικτίνου θα υπάρξει πρόσθετα ελεύθερη ζώνη διέλευσης των πεζών πλάτους 2,00 µ. κατά µήκος της πρόσοψης των οικοδοµών.

Φορείς της πόλης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ζήτησαν να διατεθεί περισσότερος χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά οι επιχειρηματίες της περιοχής.

Από την πλευρά του δήμου τονίστηκε ότι το επόμενο διάστημα θα εξεταστεί η δυνατότητα κατάργησης της διπλής όδευσης οχηµάτων έκτακτης ανάγκης στο κεντρικό τµήµα του πεζοδρόµου της οδού Ικτίνου, προκειμένου να διατεθεί επιπλέον χώρος.

Τα τραπεζοκαθίσματα θα μπορούν να αναπτυχθούν σε χώρους που θα σχεδιαστούν µε διακριτό µπλε χρωµατισµό.

Εντός των ζωνών ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων θα ισχύουν οι Γενικές Κανονιστικές Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, που αφορούν σε τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων και σε γενικές ρυθµίσεις τοποθέτησης εξοπλισµού σε κοινόχρηστους χώρους ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, όπως κάθε φορά κωδικοποιούνται.