Ανακοίνωση για τους συγγενείς θανόντων οι οποίοι είναι ενταφιασμένοι στα κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου" και "Αγ. Παύλου - Μαλακοπής" εξέδωσε το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων καλεί τους συγγενείς θανόντων οι οποίοι είναι ενταφιασμένοι στα Κοιμητήρια «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» και «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ», των οποίων η τριετής ταφή ή η παράταση ταφής έληξε μέχρι τις 31/12/2018 και για τους οποίους δεν έχει κινηθεί διαδικασία παράτασης ταφής ή ανακομιδής οστών, όπως προσέλθουν μέχρι τις 31-01-2019 στα Κοιμητήρια «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» (5o χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τηλ.: 2313318289-2313318291-2313318294) για τους θανόντες που είναι ενταφιασμένοι στα Κοιμητήρια «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» και «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ» (Κισσού 1, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2313318520-2) για τους θανόντες που είναι ενταφιασμένοι στα Κοιμητήρια «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ» αντίστοιχα, προκειμένου να δηλώσουν τη βούληση τους ως προς τον προγραμματισμό εκταφής ή την παράταση ταφής των οικείων τους, κατά τη διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας.

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφ’ όσον δεν έχει ζητηθεί εκ μέρους των συγγενών η παράταση ταφής ή η ανακομιδή των οστών των θανόντων, θα κινηθεί διαδικασία αυτεπάγγελτης εκταφής, σε εφαρμογή του Άρθρου 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 1844/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης)".