Στη συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος...

του Σώματος Παναγιώτης Αβραμόπουλος αναφέρθηκε στις δεκατρείς αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τη θέση του «Συμπαραστάτη του Δημότη» στο δήμο Θεσσαλονίκης, τονίζοντας μεταξύ των άλλων ότι :

«Ανακοίνωσα σήμερα τα ονόματα των δεκατριών συμπολιτών μας που κατέθεσαν αίτηση για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3552/10 του «Καλλικράτη». Στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Ιουλίου 2012, ελπίζω να αναδειχθεί με την ομόθυμη στήριξη όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου ο «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» για την περαιτέρω θεσμική θωράκιση της λειτουργίας του Δήμου, την ακόμη περισσότερη διασφάλιση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Η θέση άλλωστε αυτή συναντά την στήριξη του Δημάρχου, των επικεφαλής των Παρατάξεων και του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου».

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το θεσμό του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» κατέθεσαν στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου οι ακόλουθοι :

-Αλμπάντης Αθανάσιος, νομικός.

-Αυγερινού Μαρία, νομικός.

-Γαλάνης Σταύρος, πτυχιούχος Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

-Δασκάλου Βασίλειος, επιχειρηματίας.

-Καρακώστας Νικόλαος, δικαστικός υπάλληλος.

-Καρατζά Ευριδίκη, διπλωματούχος Επαγγελματικής Κατάρτισης.

-Κουλάλη-Μυρώνη Βενετία, νομικός.

-Κουτράκης Γρηγόριος, νομικός.

-Λυσαρίδης Γιώργος, μαθηματικός, τ. Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού και τ. Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

-Μαύρη Μαρία, πολιτικός μηχανικός.

-Παρίσης Σταύρος, ψυχολόγος.

-Τσιρκινίδης Χαράλαμπος, πτυχιούχος Νομικής Σχολής, υποστράτηγος Ε.Α.

-Τσομίδης Ευστάθιος, νομικός.