Αποπερατώθηκαν οι παρεμβάσεις διαγράμμισης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, στο πλαίσιο συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της.

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 4η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ», πραγματοποιήθηκαν στην 4η επαρχιακή οδό από Ν.Κεραμίδι έως Μοσχοπόταμο-όρια νομού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 200.000 €, έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στην 4η επαρχιακή οδό, αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

PIERIAA.jpg

«Με το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 4η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ» με προϋπολογισμό μελέτης 200.000,00€ η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας βελτιώνει τις συνθήκες κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της», ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου.

Οι κυριότερες εργασίες που προτείνονται με την κατασκευή του έργου είναι: εργασίες εκσκαφών σε τμήματα της οδού όπου παρατηρείται γενικευμένο φαινόμενο καθίζησης ή αστοχίας της οδοστρωσίας, κατασκευή επενδεδυμένων ρείθρων, εργασίες εξυγίανσης καταστρώματος οδού, εργασίες ασφαλτόστρωσης οδού και αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας. Παράλληλα, θα κατασκευασθούν επενδεδυμένα ρείθρα απορροής ομβρίων μήκους 200μ περίπου σε σημεία με μεγάλες κλίσεις και κλειστές στροφές για την προστασία του καταστρώματος της οδού, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις για τη συντήρηση των οδοστρωμάτων σε σημεία που παρουσιάζονται μεγάλης
έκτασης φθορές του “σώματος” της οδού.

Οι παρεμβάσεις αυτές, κατά περίπτωση, θα είναι με την κατασκευή νέου τάπητα πάνω στον παλιό, ενώ σε σημεία πού έχουμε μεγαλύτερης έκτασης καθιζήσεις θα προηγηθεί ισοπεδωτική στρώση ασφαλτικού και στη συνέχεια νέος τάπητας κυκλοφορίας. Σε σημεία όπου υπάρχουν εκτεταμένες καθιζήσεις και ζυμώματα, θα γίνει εξυγίανση του καταστρώματος με αφαίρεση του ασφαλτικού, εξυγίανση της στρώσης της υπόβασης και βάσης και στη συνέχεια θα γίνει κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα, ενώ θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός τάφρων από φερτά υλικά ή καταπτώσεις, χειρωνακτικά, σε σημεία που δεν μπορεί να γίνει με μηχανικά μέσα.