Η οικονομική επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης, που συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Πέτρου Λεκάκη, κλήθηκε να δώσει λύση στα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο των διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν για την εκμίσθωση δύο γυάλινων περιπτέρων στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. 

Το ζήτημα ανέκυψε, όταν διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε το φυσικό πρόσωπο που πλειοδότησε και στους δύο διαγωνισμούς, εκ των οποίων ο ένας αφορούσε στην εκμίσθωση του περιπτέρου αναψυχής και πολιτισμού που βρίσκεται στον Κήπο των Εποχών και ο δεύτερος στην εκμίσθωση του περιπτέρου στον Κήπο του Απογευματινού Ήλιου.

Τα ελλιπή δικαιολογητικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, μεταξύ των άλλων και από την αντιδήμαρχο Οικονομικών Άννα Αγγελίδου, το φυσικό πρόσωπο που πλειοδότησε και στους δύο διαγωνισμούς προσκόμισε ελλιπή δικαιολογητικά, καθώς:

Κατέθεσε βεβαίωση προεγγραφής και όχι εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, όπως προέβλεπαν οι όροι του διαγωνισμού.

Δεν διέθετε καμία σχετική επαγγελματική εμπειρία, παρά το γεγονός ότι στους όρους της διακήρυξης διευκρινιζόταν ότι στη βεβαίωση εγγραφής του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου θα έπρεπε “να πιστοποιείται η επαγγελματική του ιδιότητα, η οποία πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της μίσθωσης”.

Κατέθεσε φορολογικές δηλώσεις για την τελευταία τριετία ως προστατευόμενο μέλος, χωρίς να προσκομίσει δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται προσωπικά στην υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Ματαιώνεται ο ένας διαγωνισμός

Σύμφωνα με όσα αποφάσισε σήμερα η οικονομική επιτροπή, ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στον Κήπο των Εποχών θα ματαιωθεί και θα προκηρυχθεί εκ νέου με τους ίδιους όρους.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαγωνισμού είχαν κατατεθεί προσφορές από δύο ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με το πρακτικό που συνέταξε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, η υψηλότερη προσφορά αφορούσε στην καταβολή μισθώματος 59.000 ευρώ κατ’ έτος.

Παρ’ ότι η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών εισηγήθηκε στην οικονομική επιτροπή την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, έπειτα από παρέμβαση του εκπροσώπου του συνδυασμού “Θεσσαλονίκη – Ανοιχτή Πόλη” Γιώργου Αβαρλή διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά που είχαν κατατεθεί ήταν ελλιπή. 

Το θέμα είχε τεθεί και στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, επίσης από τον κ. Αβαρλή, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη να προαναγγέλλει την ακύρωση του διαγωνισμού, στην οποία προχώρησε πράγματι σήμερα η οικονομική επιτροπή.

Όπως επισημάνθηκε, η ακύρωση της διαδικασίας ήταν αναγκαία, καθώς και ο δεύτερος συμμετέχων κατέθεσε βεβαίωση μόνον προεγγραφής και όχι εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Νέο πρακτικό από την επιτροπή αξιολόγησης

Για τον δεύτερο διαγωνισμό, αυτόν που αφορά στην εκμίσθωση του περιπτέρου πολιτισμού στον Κήπο του Απογευματινού Ήλιου, αποφασίστηκε η υπόθεση να επαναπεμφθεί στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, ώστε να συντάξει καινούριο πρακτικό.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί είχε πλειοδοτήσει το ίδιο φυσικό πρόσωπο με τα ίδια ελλιπή δικαιολογητικά, προσφέροντας 30.950 ευρώ κατ’ έτος.

Στη συγκεκριμένη δημοπρασία είχαν κατατεθεί τέσσερις προσφορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα στην οικονομική επιτροπή, δύο από τους συμμετέχοντες όπως και ο πλειοδότης κατέθεσαν μόνον βεβαίωση προεγγραφής στο Επιμελητήριο. Ωστόσο, ο τέταρτος εκ των συμμετεχόντων κατέθεσε εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Για τον λόγο αυτό η οικονομική επιτροπή έκρινε σήμερα ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην ακύρωση της διαδικασίας, αλλά θα πρέπει να ζητήσει τη σύνταξη νέου πρακτικού αξιολόγησης από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών.

Σύσκεψη στη νομική υπηρεσία

Σήμερα η οικονομική επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης επρόκειτο να προχωρήσει στην κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση κι άλλων τεσσάρων περιπτέρων πολιτισμού και αναψυχής στη νέα παραλία (δύο στον Κήπο του Νερού, ένα στον Κήπο των Ρόδων κι ένα στον Κήπο της Μεσογείου).

Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου σε θέματα Καθαριότητας και μέλους της οικονομικής επιτροπής Λάζαρου Ζαχαριάδη, τα θέματα αναβλήθηκαν, ενώ προγραμματίστηκε και σύσκεψη για αύριο το μεσημέρι με τη συμμετοχή και της νομικής υπηρεσίας του δήμου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: fm100.gr