Ανακοίνωση για τη λήψη κυκλοφοριακών μέτρων, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και των λειτουργιών της πόλης, εξέδωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. 

Όπως αναφέρει, ήδη προχώρησε σε παρεμβάσεις στο πλαίσιο έργων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τα οποία χρηματοδοτούνται από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

"Μετά την επιτυχημένη εφαρμογή των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις οδούς Λέοντος Σοφού και Ερμού το 2016, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 και την Κυριακή 5 Αυγούστου 2018 η εφαρμογή του μέτρου του διαχωρισμού των δύο αντιθέτων κατευθύνσεων κυκλοφορίας στην οδό Αντιγονιδών και στο τμήμα της οδού Ιασωνίδου, από την οδό Εγνατία έως την οδό Αρριανού.

Για το διαχωρισμό των λωρίδων κυκλοφορίας, το συνεργείο οδικής σήμανσης του Δήμου τοποθέτησε ελαστικά κράσπεδα και ανακλαστικούς εύκαμπτους οριοδείκτες, προκειμένου να αποτραπεί η παράνομη στάθμευση των οχημάτων σε διπλή σειρά και να αποκατασταθεί η συνεχής και ασφαλής ροή της κυκλοφορίας και κυρίως των διερχόμενων αστικών και τουριστικών λεωφορείων (στην οδό Αντιγονιδών). Η κίνηση των πεζών διοχετεύεται μέσω των υφιστάμενων διαβάσεων.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν νέες θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων στον κόμβο Ιασωνίδου – Εγνατία και Π.Π. Γερμανού – Εγνατία, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το έντονο φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης των δικύκλων επί των πεζοδρομίων που δυσχεραίνει την ομαλή διέλευση των πεζών και να βελτιωθεί η εμπορική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής.

Τέλος, στο πλαίσιο της βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης της αστικής συγκοινωνίας, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018 το μέτρο του διαχωρισμού της λεωφορειολωρίδας από την υπόλοιπη κυκλοφορία, και στις δύο πλευρές της Λεωφόρου Στρατού, με την τοποθέτηση ανακλαστικών εύκαμπτων οριοδεικτών κατά μήκος της λεωφορειογραμμής.

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αποτροπή της παράνομης στάθμευσης εντός της λεωφορειολωρίδας, προκειμένου τα αστικά λεωφορεία να κινούνται απρόσκοπτα και με μεγαλύτερες ταχύτητες και συνεπακόλουθα να φτάνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και συχνότητα στον προορισμό τους".

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σημειώνει ακόμη, ότι οι επόμενες ανάλογες παρεμβάσεις αφορούν στο διαχωρισμό των δύο αντίθετων κατευθύνσεων κυκλοφορίας στις οδούς Μ. Μπότσαρη, Π. Συνδίκα και Γρ. Λαμπράκη.