Τα αποτελέσματα του έκτακτου εσωτερικού έλεγχου που διενεργήθηκε στις υπηρεσίες που ενεπλάκησαν τις ημέρες που έπληξε ο χιονιάς τη Θεσσαλονίκη το 2017, παρουσιάστηκαν σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Όπως διαπιστώθηκε από τον εσωτερικό έλεγχο υπήρχε μερική εκπαίδευση του προσωπικού των εμπλεκομένων υπηρεσιών, αναφορικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων.
Συγκεκριμένα στο Τμήμα Καθαριότητας υπήρχε απουσία καταγεγραμμένων και εγκεκριμένων διαδικασιών.

Στο Τμήμα Διαχείρισης και Κίνησης Οχημάτων, υπήρχαν καταγεγραμμένες διαδικασίες, στις οποίες όμως δεν συμπεριλαμβάνονται οι ενέργειες που λαμβάνουν χώρα κατά την καταπολέμηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με το Σχέδιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ακόμα στο Τμήμα Επισκευών και Συντήρησης Οχημάτων διαπιστώθηκε απουσία καταγεγραμμένων και εγκεκριμένων διαδικασιών.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν σήμερα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου και τις συστάσεις που έγιναν, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις εντός του Κεντρικού Αμαξοστασίου του Δήμου από υπαλλήλους ειδικότητας Χειριστών Μηχανημάτων Έργων στους συναδέλφους τους, με στόχο την ενημέρωσή τους για την σωστή χρήση των μηχανημάτων ρίψης άλατος.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε έλεγχος των μηχανημάτων ρίψης άλατος προκειμένου να καταγραφούν σχετικές βλάβες και ακολούθησαν επισκευές όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Ακόμα έγινε τροποποίηση των Διαδικασιών των Τμημάτων Διαχείρισης & Κίνησης Οχημάτων, καθώς και καταγραφή των διαδικασιών των Τμημάτων Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων με αναλυτική περιγραφή των ενεργειών του κάθε τμήματος για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τέλος τροποποιήθηκε το Σχέδιο Ενεργειών του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων.