Έρευνα κοινής γνώμης διενήργησε το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, με τη συμβολή 25 φοιτητριών και φοιτητών του, σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμης.                                                      

Ποια είναι η γνώμη των κατοίκων του Δήμου Θέρμης για τον Δήμαρχό τους; Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι δημότες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου; Πώς αξιολογούν τη συμπεριφορά και τις επαγγελματικές ικανότητες των υπαλλήλων του Δήμου;

Αυτά καθώς και άλλα ερωτήματα απαντήθηκαν στην έρευνα.

Η έρευνα αποτυπώνει ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον βαθμό ικανοποίησης των δημοτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη στάση/άποψή τους για τους τοπικούς πολιτικούς θεσμούς, για τις ενέργειες/δράσεις των τοπικών Οργάνων και την επαφή τους με αυτά, τη συμμετοχή των πολιτών σε πρωτοβουλίες τοπικού χαρακτήρα και σε δημοκρατικές διαδικασίες, τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής κ. ά.

Πρόκειται επί της ουσίας για την αξιολόγηση των αιρετών (δημάρχου και δημοτικών συμβούλων) και των υπαλλήλων του Δήμου σε θέματα πολιτικών, όπως π.χ. η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου, και ανάληψης πρωτοβουλιών. Επίσης, αξιολογούνται η συμπεριφορά τους, η εξυπηρέτηση και η επικοινωνία με τους πολίτες, οι επαγγελματικές τους ικανότητες κ.ά.

Η έρευνα διενεργήθηκε στα 14 τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Θέρμης το χρονικό διάστημα από τις 4 Δεκεμβρίου 2017 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2018. Υπεύθυνοι του έργου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ Θεόδωρος Χατζηπαντελής και η Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ Μαρίνα Σωτήρογλου.

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη «πρόσωπο με πρόσωπο» με τη χρήση ερωτηματολoγίου, με τυχαία δειγματοληψία. Οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου, με συγκεκριμένη κλίμακα αξιολόγησης, ενώ οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις αφορούσαν θέματα προτεραιότητας για τον Δήμο και δράσεις για ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής. Στην έρευνα συμμετείχε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών ανά τοπικό διαμέρισμα. Από τα 1.590 ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν συνολικά, αναλύθηκαν μετά τον έλεγχο 1.479 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοπτικά

Το δειγματοληπτικό πλαίσιο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία του πληθυσμού του Δήμου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Γενική Απογραφή 2011). Πιο συγκεκριμένα, ποσοστό 46,1% του δείγματος συγκεντρώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης και το Τριάδι και ακολουθούν τα υπόλοιπα τοπικά διαμερίσματα εκτός της Καρδίας και του Κάτω Σχολαρίου, όπου δεν συγκεντρώθηκε επαρκής αριθμός δεδομένων για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Αναλυτικότερα, το ποσοστό των συμμετεχόντων ανά τοπικό διαμέρισμα έχει ως εξής: Πλαγιάρι 11,0%, Νέα Ραιδεστός 9,9%, Νέο Ρύσιο 6,4%, Βασιλικά 6,2%, Αγία Παρασκευή 5,4%, Τριάδι 5,3%, Σουρωτή 4,1%, Ταγαράδες 2,4%, Άγιος Αντώνιος- Μονοπήγαδο 2,0%, Περιστερά 1,0% και Λιβάδι 0,2%. Ανά φύλο, το ποσοστό ήταν 50% γυναίκες και 50% άνδρες.

Στην έρευνα πήραν μέρος δημότες αλλά και μόνιμοι κάτοικοι, εγγεγραμμένοι σε άλλο δήμο. Ποσοστό 73,5% των ερωτηθέντων δηλώνει δημότης, 14,3%  εγγεγραμμένος/η σε άλλο δήμο και ποσοστό 12,2% δεν προσδιορίζει σε ποιο δήμο ανήκει.

Αρχικά, μελετήθηκε το αίσθημα εγγύτητας στους θεσμούς του σημερινού πολιτικού συστήματος. Οι απαντήσεις ανά θεσμό παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στο σύνολο του δείγματος καταγράφεται ισχυρό αίσθημα απόστασης από αυτούς (Γράφημα 1).

Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες δηλώνουν ότι νιώθουν εγγύτερα (Πάρα πολύ/Πολύ/Αρκετά) στην Εκκλησία με ποσοστό 46,3%, στον Στρατό με 37,4%, στις επιχειρήσεις με 36,9% και στις Δημοτικές Αρχές (34,8%). Αντίθετα, παρατηρείται ότι αισθάνονται αποκομμένοι (Καθόλου) από τα Συνδικάτα με 48,7%, την Κυβέρνηση με 45,1% και τα Κόμματα-Βουλή με 40,0%.

Στη συνέχεια, μελετήθηκε το αίσθημα εγγύτητας/ απόστασης από τις Δημοτικές Αρχές, με τον πληθυσμό να είναι μοιρασμένος: 34,8% αισθάνεται εγγύτερα (Πάρα πολύ/Πολύ/Αρκετά) στις Δημοτικές Αρχές, ποσοστό της τάξης του 39% αισθάνεται αποκομμένο (Λίγο/Καθόλου) και 26,2% αισθάνεται σχετικά εγγύτερα στις Δημοτικές Αρχές. Ειδικά για όσους δηλώνουν δημότες του Δήμου (Γράφημα 2) παρατηρείται ότι ποσοστό 4,9% νιώθει πάρα πολύ εγγύτερα, ποσοστό 10,2% πολύ, 21,2% αρκετά κοντά στις Δημοτικές Αρχές, ενώ σχετικά κοντά ποσοστό 26,5%. Το υπόλοιπο 37,2% δηλώνει ότι αισθάνεται μεγαλύτερη απόσταση από τις Δημοτικές Αρχές.

Η αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης είναι το επόμενο ζήτημα που εξετάζει η έρευνα. Ποσοστό 67% των ερωτηθέντων δηλώνει πολύ/αρκετά ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες καθαριότητας, ποσοστό 62,4% πολύ/αρκετά ικανοποιημένο από τα ΚΑΠΗ, 60,0% πολύ/αρκετά ικανοποιημένο από την εξυπηρέτηση των πολιτών  από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά στην αστυνόμευση, την οικονομική διαχείριση, τα δημοτικά έργα και το κυκλοφοριακό-θέσεις στάθμευσης, οι κάτοικοι είναι δυσαρεστημένοι σε ποσοστό 72,3%, 67,8% , 66,4% και 26,8 % αντίστοιχα (Γράφημα 3).

Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας, αξιολογήθηκε η Κοινωνική Πολιτική που ασκεί ο Δήμος (Γράφημα 4). Ποσοστό 35,2% δηλώνει ικανοποιημένο (Πολύ θετικά/Θετικά), ενώ το 24,1% δυσαρεστημένο (Πολύ αρνητικά/Αρνητικά).

Αναλυτικότερα, σχετικά με την Κοινωνική Πολιτική ανά δημοτική ενότητα, ποσοστό 15,8% των πολιτών της δημοτικής ενότητας Θέρμης, ποσοστό 29,9% της δημοτικής ενότητας Μίκρας και ποσοστό 40,7% της δημοτικής ενότητας Βασιλικών την αξιολογούν αρνητικά (Αρνητικά/Πολύ αρνητικά). Αντίθετα, ποσοστό 43,4% της δημοτικής ενότητας Θέρμης, ποσοστό 31,8% και ποσοστό 23,9% από τους πολίτες της δημοτικής ενότητας Μίκρας και Βασιλικών αντίστοιχα ασκούν θετική κριτική (Πολύ θετικά/ Θετικά).

Κατόπιν, αναλύεται η αξιολόγηση αιρετών και υπαλλήλων. Όσον αφορά τον Δήμαρχο, ποσοστό 64,4% κρίνει θετικά τις ικανότητές του, 61,9% αξιολογεί θετικά την επικοινωνία μαζί του και 58,4% κρίνει θετικά τη συμπεριφορά του, ενώ το 50,5% κρίνει αρνητικά την προσοχή στα αιτήματά του (Γράφημα 5).

Όσον αφορά την αξιολόγηση των δημοτικών συμβούλων, ποσοστό 55,8% κρίνει ως  θετική την επικοινωνία μαζί τους και 54,4% αξιολογεί θετικά τις ικανότητές τους στη δουλειά, ενώ το 52,3% κρίνει αρνητικά την προσοχή στα αιτήματά του. Σχετικά με τους υπαλλήλους του Δήμου, ποσοστό 65,1% αξιολογεί θετικά την επικοινωνία μαζί τους, 64,2% κρίνει θετικά τις ικανότητες και 58,2% κρίνει θετικά τη συμπεριφορά τους.

Το επόμενο ερώτημα της έρευνας αφορά τη στάση των πολιτών προς τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που συμμετείχαν στις προηγούμενες Δημοτικές Εκλογές (2014), ανεξάρτητα από την επιλογή του πολίτη στις εκλογές.

Ποσοστό 47,8% αξιολογεί θετικά (Πολύ θετικά/ Θετικά) τον επικεφαλής της παράταξης «Δημοκρατική Ενότητα» (Δήμαρχο Θέρμης), ποσοστό 19,1% του δείγματος δεν εκφράζει άποψη (Ούτε θετικά/ Ούτε αρνητικά), 22,8% τον αξιολογεί αρνητικά (Πολύ αρνητικά/ Αρνητικά) και 7,8% δηλώνει ότι δεν τον γνωρίζει (Γράφημα 6).

Τέλος, στην έρευνα καταγράφονται θέματα/δράσεις προτεραιότητας όπως αυτά σημειώνονται από τους πολίτες. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους πολίτες να προτείνουν θέματα που θεωρούν ότι θα πρέπει να απασχολήσουν το επόμενο διάστημα τον Δήμο. Ποσοστό 27,8% προτείνει έργα και υποδομές ως πρώτη προτεραιότητα, ποσοστό 11,9% θέματα αστυνόμευσης, ποσοστό 9,4% επισημαίνει  θέματα εκπαίδευσης και σχολικής στέγης, ποσοστό 7,6% θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης, ποσοστό 7,5% θέματα καθαριότητας και 7,1% θέματα αστικής συγκοινωνίας και βελτίωσης των δρομολογίων και υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο διενέργειας της έρευνας, οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ έχουν αναλάβει την οργάνωση και διεξαγωγή πειράματος συμμετοχικής διαβουλευτικής διαχείρισης θεμάτων στον Δήμο (με τη συνεργασία των δημοτικών αρχών) με αντικείμενο τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων  και την ανακύκλωση στον Δήμο. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις σε τοπικά συμβούλια και έχουν προγραμματιστεί ακόμη περισσότερα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Δείτε ολόκληρη την έρευνα ΕΔΩ.