Την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, στις 9:00 π.μ., θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας ταξί, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι εξετάσεις θα δοθούν στην αίθουσα ειδικών εξετάσεων ADR της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης, της Π.Κ.Μ. στο Καλοχώρι.