Ένα μεγάλο ελεύθερο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο αποκτά η περιοχή της Νικόπολης στο Δήμο Παύλου Μελά.

Πρόκειται για ένα πάρκο 5.600 τ.μ., με σύγχρονο λειτουργικό, οικολογικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, στο οποίο όλοι οι κάτοικοι της συνοικίας, συμπεριλαμβανομένων και των ΑμεΑ, θα μπορούν να έχουν πλήρη και ασφαλή προσβασιμότητα, καθώς και βέλτιστες συνθήκες διέλευσης, περιπάτου, στάσης, ξεκούρασης, αναψυχής και ουσιαστικής επαφής με τη φύση.

pavlos-4.jpg

Χρηματοδότηση 1,2 εκατομμύρια ευρώ

Η αίτηση ένταξης του έργου «Δημιουργία πράσινου πυρήνα για την αστική αναζωογόνηση πολεοδομικών ενοτήτων Νικόπολης», από το Δήμο Παύλου Μελά, με τη μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κωδικό ΟΠΣ: 5011461 και προϋπολογισμό 1.216.000€.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ), ενώ ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/02/2019 και ως ημερομηνία λήξης η 15/02/2020.

pavlos-5.jpg

Ικανοποίηση Δεμουρτζίδη για τον πράσινο πυρήνα στο κέντρο της Νικόπολης

Για την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να εντάξει το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του, καθώς με αυτή τη θετική εξέλιξη, μια περιοχή με χρόνια και πολλαπλά χαρακτηριστικά υποβάθμισης, τόσο χωρικής όσο και κοινωνικοοικονομικής, θα βελτιώσει το περιβαλλοντικό της ισοζύγιο με την προσθήκη 5,6 στρεμμάτων πράσινου κοινόχρηστου χώρου, θα αυξηθεί το  ποσοστό πρασίνου ανά κάτοικο, με ειδική ωφελούμενη πληθυσμιακή ομάδα τα παιδιά πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα αναβαθμιστεί η  εικόνα της Νικόπολης και θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τόσο στο συγκεκριμένο συνοικισμό όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

pavlos-1.jpg

pavlos-2.jpg

pavlos-3.jpg