Την αναμόρφωση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) που αφορά την Κεντρική Μακεδονία, ζητά η Περιφέρεια, με σχετικό αίτημα που ενέκρινε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, εισήγηση της διαπαραταξιακής επιτροπής, που συγκροτήθηκε για το θέμα και υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο, επισημαίνει ότι από το 2015, οπότε γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο, η σχετική υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί και το Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Ωστόσο, πολλά από τα δεδομένα του 2013, οπότε είχε ξεκινήσει η διαβούλευση, έχουν πάψει να υφίστανται ή έχουν μεταβληθεί, καθιστώντας τον σχεδιασμό ανεπίκαιρο, άκαιρο και με σειρά ανακόλουθων διατάξεων.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται το γεγονός ότι "όταν συντασσόταν το σχέδιο του ΠΠΧΣΑΑ, δεν υπήρχε η νέα ΚΥΑ για την ευρωπαϊκή οδηγία SEVESO ΙΙΙ, που όπως είναι κατανοητό, μεταβάλλει το σχετικό νομικό πλαίσιο σε σχέση με εκείνο που ίσχυε το 2015 και κατ' επέκταση τις αποφάσεις των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού οι οποίοι είναι και οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατάρτιση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων στα όρια ευθύνης τους. Επίσης, δεν μπορούν τον Ιούνιο του 2018, να έχουν καμιά πρακτική αξία και σημασία, διατάξεις του σχεδίου του ΠΠΧΣΑΑ, που προέβλεπαν συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες, όπως η 31/12/2017 περί μετεγκατάστασης επιχειρήσεων (Νόμος 3982/2011)".

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται λόγος για "διαφαινόμενη ασάφεια αναφορικά με το θέμα ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων ενδεχομένως και σε ασύμβατες θέσεις και εκτός οργανωμένων υποδοχέων" αλλά και για "προκύπτουσα από επίσημα στοιχεία αποβιομηχάνιση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".

Κατά συνέπεια, ζητείται η αναμόρφωση του πλαισίου, με βάση τις παρατηρήσεις της επιτροπής. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αντικατάσταση μέρους του κειμένου της εισηγητικής έκθεσης που αναφέρεται σε μετεγκατάσταση επιχειρήσεων που λειτουργούν σε ασύμβατες θέσεις και η προσθήκη αναφοράς στην ανάγκη στήριξης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών μονάδων χαμηλής όχλησης εντός του αστικού ιστού.

Επίσης, στο πλαίσιο αποφυγής συγκρούσεων χρήσεων γης και διευκόλυνσης της εγκατάστασης επενδύσεων, προτείνεται η εκπόνηση ειδικής μελέτης ρύθμισης (Ειδικού Χωρικού Σχεδίου) του συνόλου των εκτάσεων που καταλαμβάνουν μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σχετικά, τέλος, με τη χωροθέτηση νέων έργων, δικτύων μεταφορών, χώρων δημόσιας χρήσης και οικιστικών ζωνών, ζητείται ο σχεδιασμός να καθορίζει τις ρυθμίσεις και τους όρους χρήσεων γης λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις και τις διατάξεις της Οδηγίας SEVEZO.

Μιλώντας στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας, συνεχάρη τα μέλη της διαπαραταξιακής επιτροπής και σχολίασε ότι επικράτησε ενωτική διάθεση. Γνωστοποίησε, επίσης, ότι στους φορείς που συμφωνούν με τις παραπάνω προτάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, το ΕΒΕΘ, ο ΣΒΒΕ, το ΤΕΕ/ ΤΚΜ και τα επιμελητήρια Πέλλας, Σερρών και Κιλκίς. Επιπλέον ανέφερε ότι υπήρξε πρόταση ώστε οι δήμοι που έχουν κενά κτίρια, να μπορούν να τα επαναλειτουργήσουν με τη χρήση που είχαν, για να μην παραμένουν κλειστά.

Από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ο Θανάσης Μπασδάνης, από την "Περιφέρεια Πρωταθλήτρια", δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία, ενώ η Δέσποινα Χαραλαμπίδου, ανέφερε ότι διαφωνεί με τις προτάσεις για το χωροταξικό ωστόσο η διαπαραταξιακή επιτροπή έκανε μια σοβαρή προσπάθεια. Υπέρ των προτάσεων τάχθηκαν η Χρυσούλα Παλιαδέλη, από την παράταξη "Συμμετέχω" και ο Χρήστος Βουλγαρίδης, από τους "Πολίτες Μπροστά", ενώ κατά ψήφισε ο Βασίλης Ρέβας, από την "Λαϊκή Συσπείρωση".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ