Την ανακύκλωση των χαλασμένων ή παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προωθεί ο δήμος Παύλου Μελά, ενημερώνοντας σχετικά τους πολίτες.

Η ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για την ανάκτηση υλικών, αλλά κυρίως για τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών που εμπεριέχονται στις περισσότερες συσκευές και οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του δήμου Παύλου Μελά, στην προσπάθειά της να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της προς τους πολίτες και να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, υλοποιεί το πρόγραμμα «Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» σε συνεργασία με την «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ECO GREECE».

Στον εν λόγω δήμο λειτουργεί πρόγραμμα συλλογής και μεταφοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

«Σκοπός της Διοίκησης του Δήμου Παύλου Μελά είναι η δρομολόγηση μιας συνολικής διαδικασίας διαχείρισης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης αυτών και παράλληλα να προστατευθεί το περιβάλλον από τις τοξικές ουσίες που περιέχουν οι συσκευές», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης

Οι κάτοικοι του δήμου Παύλου Μελά, που έχουν ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές προς ανακύκλωση, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα των δημοτικών υπηρεσιών:

α. 2313 302830 για τη Σταυρούπολη
β. 2313 302329 για τη Πολίχνη
γ. 2313 502106 για την Ευκαρπία

Πώς γίνεται η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ στο δήμο Παύλου Μελά σε τρία απλά βήματα

1. Ο δημότης επικοινωνεί με το δήμο στα παραπάνω τηλέφωνα και δηλώνει την πρόθεσή του να ανακυκλώσει κάποια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή.
2. Η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου επικοινωνεί με τη συμβεβλημένη εταιρεία ανακύκλωσης και της διαβιβάζει το αίτημα του δημότη.
3. Η εταιρεία επιβεβαιώνει τηλεφωνικά το ραντεβού με τον ίδιο τον πολίτη και έπειτα μεταβαίνει στο σημείο ανακύκλωσης.