Τη δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου ελέγχου για τους φωτεινούς σηματοδότες της Θεσσαλονίκης προωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος του αντίστοιχου έργου είναι η λειτουργική ενοποίηση των τριών συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας που υπάρχουν σήμερα, ώστε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης, να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη κίνηση στων οχημάτων και να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά περιστατικά κυκλοφοριακού φόρτου.

Η Mητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης ενέκρινε την υποβολή πρότασης για την ενοποίηση των κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη προς την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, αυτή τη στιγμή στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης λειτουργούν τρία συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας και ελέγχου της φωτεινής σηματοδότησης, τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς τεχνολογικούς παρόχους και αφορούν την κεντρική Θεσσαλονίκη, την οδό Τσιμισκή και τον απομακρυσμένο έλεγχο φωτεινής σηματοδότησης.

Μέσω του έργου που προωθείται, τα κέντρα αυτά θα ενοποιηθούν ώστε να υπάρξει σύνδεση μεταξύ των υφιστάμενων ρυθμιστών κυκλοφορίας που σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα. Θα γίνουν, άλλωστε, παρεμβάσεις σε πάρα πολλούς κόμβους του οδικού δικτύου που καλύπτεται από φανάρια ώστε να ολοκληρωθούν συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας, ανίχνευσης κυκλοφοριακού φόρτου, ενημέρωσης των οδηγών και εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών. Το έργο προτείνεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 2014 - 2020.

Υπηρεσιακοί παράγοντες της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι το ενιαίο σύστημα θα είναι ανοιχτό, ώστε να εντάσσονται σε αυτό και άλλες περιοχές και εγκαταστάσεις, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να δίνεται η δυνατότητα προτεραιότητας σε αστικά λεωφορεία. Γνωστοποίησαν ότι ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός και διεθνής και επισήμαναν ότι προωθείται η χρήση ασύρματου δικτύου ρυθμιστών κυκλοφορίας ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από βλάβες στο καλωδιακό δίκτυο της Περιφέρειας κατά τη διάρκεια εργασιών για την εγκατάσταση άλλων υπόγειων δικτύων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ