Για το θέμα της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και πΓΔΜ για το ονοματολογικό της γειτονικής χώρας, συζήτησε η δημοτική ομάδα της Πρωτοβουλίας, μετά από εισήγηση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη.

Μετά από συζήτηση η δημοτική ομάδα κατέληξε ότι το θέμα της συμφωνίας Ελλάδας – ΠΓΔΜ με την υπογραφή των δύο κυβερνήσεων προχώρησε σε ένα καλό σημείο που περικλείει θετική προοπτική επίλυσης ενός επί σειράν ετών εκκρεμούντος ζητήματος της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Παράλληλα όπως τονίζει η “Πρωτοβουλία”, από το σημείο αυτό και πέρα τον λόγο έχουν, ως εκ της αρμοδιότητάς τους, οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των δύο χωρών.

Ακόμα αναφέρει πως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων και της πολιτικής του για τη «Διπλωματία των Πόλεων», συνέβαλε και θα εξακολουθήσει να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση κλίματος εμπιστοσύνης και προσέγγισης μεταξύ των δύο λαών. Στην καλλιέργεια πολύπλευρων σχέσεων στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στην επιχειρηματικότητα και στην εκπαίδευση καθώς και στην ενθάρρυνση αμοιβαίων φιλικών ενεργειών και δράσεων επ’ ωφελεία αμφοτέρων των πλευρών και, ιδιαίτερα, της πόλης μας, της Θεσσλονίκης.

Τέλος σημειώνει ότι oi κυβερνήσεις και στο πολιτικό σύστημα των δύο χωρών εναπόκειται πλέον να χειριστούν με μετριοπάθεια, συνεννόηση και ρεαλισμό το όλο θέμα ώστε να έχει ευτυχή κατάληξη στέλνοντας, συγχρόνως, στους πολίτες μηνύματα φιλίας και συνεργασίας και αποφεύγοντας ανώφελους και βλαπτικούς διχασμούς.