Αίτημα ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με στόχο την υλοποίηση ενός σπουδαίου και συνάμα εξαιρετικού, όπως τονίζει, περιβαλλοντικού έργου, υπέβαλε στο υπουργείο Εσωτερικών, ο δήμος Θερμαϊκού μετά τη σύνταξη σχετικής μελέτης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Το έργο προϋπολογισμό 1.926.000,00 ευρώ, αφορά στην επέκταση και την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης των οικισμών Αγίας Τριάδας και Ν. Επιβατών.

 Όπως τονίζει ο δήμος πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας και πάγιο αίτημα των κατοίκων, το οποίο προσβλέπει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του υδρευτικού δικτύου και στην επέκτασή αυτού, κάτι που υπόσχεται να δώσει λύση σε σημαντικά προβλήματα υδροδότησης, που ταλανίζουν επί σειρά πολλών ετών τις παραπάνω περιοχές.

Συγχρόνως όμως και σε πτυχές άμεσα συνδεδεμένες με αυτά, όπως τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας νερού, την ορθολογική αξιοποίησή του με την αποτροπή επιζήμιων απωλειών και τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, όπως σε περιπτώσεις μεγάλων βλαβών.

Κυρίως δε την περίοδο του καλοκαιριού, κατά την οποία ο πληθυσμός του Δήμου αυξάνεται ραγδαία, λόγω τόσο των τουριστών, όσο και των εποχιακών κατοίκων, τα προβλήματα υδροδοτικής επάρκειας γίνονται ολοένα και εντονότερα, δυσχεραίνοντας σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των πολιτών.

 Για το σημαντικό κοινής ωφέλειας αυτό έργο, ο δήμαρχος Θερμαϊκού, Γιάννης Μαυρομάτης, τόνισε : «Οι κάτοικοι των οικισμών της Αγίας Τριάδας και των Ν. Επιβατών γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα υδροδότησης, που υφίστανται εδώ και πολλά χρόνια και τα οποία γιγαντώνονται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Το έργο υποδομής της Επέκτασης και Αντικατάστασης του Δικτύου Ύδρευσης, έρχεται να προστεθεί στο έτερο εξέχουσας σημασίας έργο, της αντικατάστασης του εσωτερικού και εξωτερικού υδρευτικού δικτύου του Μεσημερίου, το οποίο μάλιστα υπήρξε το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο οικισμός. Πέρα από την αυτονόητη οικολογική διάσταση των έργων αυτών, με την προστασία ενός πολύτιμου, ανανεώσιμου μεν, περιορισμένου δε, φυσικού πόρου, αλλάζει ριζικά και η κατάσταση του υδροδοτικού συστήματος. Έτσι εξασφαλίζεται η επαρκής ποσότητα και η ανώτερη ποιότητα πόσιμου νερού, συνεισφέροντας κατ’ επέκταση στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των δημοτών μας».