Εγκαινιάστηκε σήμερα η αναπλασμένη πλατεία Σταμάτη Καραμανλή στην περιοχή της Χαριλάου, από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, παρουσία αντιδημάρχων και στελεχών του Δήμου.

«Η παρουσία του κόσμου δείχνει πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για ελεύθερο, δημόσιο, χώρο. Όπου μπορούμε, μέσα στην πόλη, θα κάνουμε τέτοιες αναπλάσεις. Θέλουμε οι πολίτες να αγαπήσουν την πόλη τους και να υιοθετήσουν τη γειτονιά τους», τόνισε ο κ. Μπουτάρης.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς, δήλωσε: «Είναι στην πορεία των τεχνικών έργων για τον ευπρεπισμό της πόλης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Αυτή η παρέμβαση είναι μια πλατεία που έχει δημιουργικό χαρακτήρα και για την περιοχή και για τον τρόπο και τη χειρονομία που έκαναν οι αρχιτέκτονες».

Η ανάπλαση της πλατείας στην 5η Δημοτική Κοινότητα, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Αλ. Παπαναστασίου και της πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών της».

Μεταξύ των βασικών στόχων του έργου ξεχωρίζουν η ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού με την εγκατάσταση νέων ιστών με φωτιστικά Led μεγάλης απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης, καθώς και η αισθητική και κλιματική αναβάθμιση της πλατείας, μέσω ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης για τη βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών.

Αναλυτικά, οι επιμέρους στόχοι που επιτυγχάνονται με την ολοκλήρωση του έργου είναι:

- Η δημιουργία συνθηκών θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης: Κατά την εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού εφαρμόστηκαν προηγμένες μέθοδοι σκιασμού, με παράλληλη επιλογή υλικών επίστρωσης εδάφους, ορθή χρήση βλάστησης και τοποθέτηση σιντριβανιού

- Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση: Η επιφάνεια της πλατείας και των γύρω πεζοδρομίων μεγάλωσε, ενώ υλοποιήθηκαν παράλληλες εργασίες, όπως οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης, αντικατάσταση των επιστρώσεων οδοστρώματος και πεζοδρομίων, περιορισμός έκτασης της πιάτσας των ταξί και δενδροφύτευση

- Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες: Τα περιμετρικά πεζοδρόμια καθώς και οι είσοδοι προς την πλατεία διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ του προγράμματος «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΧΩΔΕ

- Ο αειφορικός χαρακτήρας των επεμβάσεων: Η επιλογή των δομικών υλικών και του αστικού εξοπλισμού έγινε με κριτήριο τις κατά το δυνατόν μειούμενες ανάγκες συντήρησης, μέσα από μία οικολογική προσέγγιση

Τέλος, μέσω του έργου ανανεώθηκε πλήρως ο οδικός φωτισμός της Αλ. Παπαναστασίου, σε όλο το μήκος, από τη Νέα Ελβετία έως τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Στρατού, ανακατασκευάστηκε η διαχωριστική νησίδα του οδικού άξονα με παρτέρια και ζαρντινιέρες για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης που ήταν καθημερινό πρόβλημα για την ομαλή κυκλοφορία της περιοχής και ανακατασκευάστηκαν οι ράμπες ΑμεΑ σε όλες τις διαβάσεις πεζών.