Τακτική συνεδρίαση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) την Πέμπτη 7 Μαϊου  2018 στις 13.00 μ.μ στα γραφεία της, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 43.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, στο συμβούλιο αφορούν στη συμμετοχή ΠΕΔΚΜ στις εκδηλώσεις εορτασμού 100 ετών από την λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (29-30 Σεπ. 2018 και στις δυο προτάσεις του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για απαλλαγή μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων από την καταβολή δημοτικών τελών ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής σχετικής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους, καθώς και για για νομοθετική ρύθμιση παροχής δυνατότητα μετάταξης εργαζομένων που μετακινήθηκαν από δημοτικό νομικό πρόσωπο σε δήμο και αντίστροφα.

Επίσης το Δ.Σ της ΠΕΔ-ΚΜ θα συζητήσει το αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για ενίσχυση του Αναισθησιολογικού Τμήματος, ενώ θα κληθεί να ορίσει εκπροσώπους σε επιτροπές διαγωνισμών έργων και άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης.