Άρχισαν οι εργασίες για την αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν.Μουδανιών, στη Χαλκιδική, ποσού 637.514,32€.

Το έργο είναι ενταγμένο για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες».

Το έργο αφορά στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής, μετά των συνοδών έργων στο κληροτεμάχιο 892 Πορταριάς εμβαδού 78.600m² περίπου. Ειδικότερα, προβλέπεται η εκσκαφή του γηπέδου, η κατασκευή περιμετρικού αναχώματος, τοίχος αντιστήριξης - αντλιοστάσιο. Η επιφάνεια της στέψης θα είναι περίπου 73.000m² και επιφάνεια πυθμένα 58.000m². Ο ωφέλιμος όγκος της λιμνοδεξαμενής ανάσχεσης πλημμύρας, η οποία θα κατακρατεί τα νερά της βροχής ανέρχεται σε 230.700m³.

“Η κατασκευή του αντιπλημμυρικού αυτού έργου αποτελεί ένα σημαντικό έργο για την περιοχή καθώς θα παρέχει τη δυνατότητα συγκράτησης της παροχής πλημμύρας (περίπου 230.000μ3) και ελεγχόμενης διοχέτευσης των νερών στο κατάντη ρέμα, δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Εμμανουήλ Καρράς.”