Διακόπτει για δέκα ημέρες τη λειτουργία του το Δημοτολόγιο του δήμου Νεάπολης- Συκεών, λόγω μετάπτωσης των δεδομένων στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών, μετά από σχετική απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών. 

Από αύριο, Παρασκευή 12 Ιανουαρίου έως τις 21 του μηνός, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι η εγγραφή ανηλίκων και η χορήγηση πιστοποιητικού για έκδοση διαβατηρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου Νεάπολης-Συκεών έχει ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 3/τ.Β΄/5-1-2018), από αύριο, Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, και ώρα 3 μ.μ. έως και την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018, και ώρα 3 μ.μ., λόγω μετάπτωσης των δεδομένων στο «Εθνικό Μητρώο Πολιτών», δεν θα διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια (δηλαδή δεν θα διενεργούνται εγγραφές, διορθώσεις στοιχείων, διαγραφές, μεταβολές αστικής κατάστασης και οποιαδήποτε άλλη σχετική με τη δημοτική κατάσταση ενέργεια). Επίσης, δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά οποιασδήποτε φύσης από το Δημοτολόγιο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να διενεργηθεί μόνο εγγραφή ανηλίκων σε οικογενειακή μερίδα και έκδοση πιστοποιητικού δημοτολογίου για έκδοση διαβατηρίου. Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν θα εκδίδονται βεβαιώσεις και πιστοποιητικά δημοτολογίου από τα ΚΕΠ της χώρας.

Το Δημοτολόγιο του δήμου Νεάπολης-Συκεών από 15 έως 19 Ιανουαρίου 2018 θα λειτουργούν μόνο κατά την πρωινή βάρδια».