Πρόστιμα ύψους 2.500 ευρώ επέβαλλαν οι ελεγκτές του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Απριλίου...


Κατά την εκτέλεση του προγράμματος περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών σε 433 επιχειρήσεις (καταστήματα, πωλητές λαϊκών αγορών κ.λπ.) ελέγχθηκε η ακρίβεια 797 ζυγών, πλαστίγγων κ.λπ. και σε 33 επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα κ.λπ.) ελέγχθηκε η ακρίβεια 230 αντλιών, μετρητών κ.λπ.Ακόμη, διερευνήθηκαν 22 καταγγελίες - παράπονα και διαπιστώθηκαν τρεις παραβάσεις αγορανομικού περιεχομένου.

 

Πρόστιμα επιβλήθηκαν σε δύο επιχειρήσεις, συνολικού ύψους 2.500 € για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν. 3668/08, ενώ έγινε και μία εισήγηση για επιβολή υπερβάλλοντος προστίμου ύψους 3.000€, για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με τον Ν. 3668/2008.