Στο έργο που υλοποιήθηκε κατά τα πρώτα τρία έτη της θητείας του (2014-2016) αναφέρθηκε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης τονίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες που βιώνει ο δήμος.

«H αυτοδιοίκηση και η κοινωνία βιώνουμε καθημερινά τις συνέπειες της χειρότερης οικονομικής κρίσης. Ο δήμος μας όπως και οι άλλοι δήμοι υφίσταται ήδη τις συνέπειες της κρίσης με τη μείωση των πόρων», τόνισε ο δήμαρχος και συμπλήρωσε: «Οι διαθέσιμοι πόροι από την κεντρική κυβέρνηση συνεχώς συρρικνώνονται με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά όχι μόνο το επενδυτικό έργο του δήμου αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και η ορθή λειτουργία του».

Κατά την ομιλία του ο δήμαρχος παρουσίασε τα έργα και τις δράσεις που σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Κατά τα έτη 2014-2016 από την Τεχνική Υπηρεσία υλοποιήθηκαν:

  • Έργα & Μελέτες οδοποιίας, προϋπολογισμού 2.435.980,00€
  • Αντιπλημμυρικά Έργα & Μελέτες, προϋπολογισμού 1.455.963,70€
  • Έργα, Μελέτες & Εργασίες δικτύων ύδρευσης (από ΔΕΥΑΩ, ΤΥ & Τμήμα Προγραμματισμού), προϋπολογισμού 874.684,70€
  • Έργα, Μελέτες & Προμήθειες σχολικών κτιρίων - εξοπλισμού (από ΤΥ & Τμήμα Προγραμματισμού), προϋπολογισμού 2.554.747,01€
  • Έργα αποχέτευσης (από ΔΕΥΑΩ & ΤΥ), προϋπολογισμού 8.289.975,54€
  • Έργα & Μελέτες Πολιτισμού, προϋπολογισμού 108.285,00€
  • Έργα Αθλητισμού, προϋπολογισμού 575.730,25€
  • Έργα, Μελέτες & Προμήθειες Ελεύθερων χώρων & μέσων πυρόσβεσης (Δασόκτημα), προϋπολογισμού 84.105,00€
  • Έργα & Προμήθειες Δημοτικών κτιρίων, προϋπολογισμού 22.220,00€

Συνολικού προϋπολογισμού 16.401.691,20€

  • Προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση (από ΤΥ & Τμήμα Προγραμματισμού), προϋπολογισμού 1.336.500,00€