Το έργο για τη «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων στην Άνω Πόλη Δ.Θ.» ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του.

Οι εργασίες κρίνονται κατεπείγουσες, καθώς σημειώνονται αυθαίρετες παρεμβάσεις από οργανισμούς με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρές βλάβες στο δίκτυο και περιλαμβάνουν συντηρήσεις και επισκευές στους παρακάτω πεζοδρόμους:

- Αποστόλου Παύλου (από τη συμβολή με την οδό Αθηνάς και επάνω)
- Πλατεία Καλλιθέας ( οδοί Ανδοκίδου, Κυκλώπων, Ηροδότου, Κόδρου)
- Αμφιτρύωνος (από την οδό Μωρέας έως την Ηροδότου), καθώς και στη γύρω περιοχή

Το έργο, προϋπολογισμού δαπάνης 74.400€, προτείνεται να υλοποιηθεί με εργολαβία κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού με το σύστημα προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου μελέτης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.