Από τις 09:00 το πρωί βρίσκεται στην παραλία, στο ύψος του αγάλματος του Κ. Καραμανλή, συνεργείο και κλιμάκιο του δήμου Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενημέρωση...

των πολιτών για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών. Οι υπάλληλοι του δήμου θα καταγράφουν στοιχεία των δημοτών για ραντεβού για την αποκομιδή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυθημερόν παραλαβής ανακυκλώσιμων συσκευών.