Με την παρουσία του δήμαρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό και του δημάρχου Νεάπολης – Συκεών και αντιπρόεδρου του ΔΣ της ΜΑΘ AAE/OTA κ. Σίμου Δανηιλίδη, υπογράφηκε σήμερα, το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

Το Σύμφωνο συνυπέγραψαν ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Γιάννης Βαρδακαστάνης και η Πρόεδρος του ΔΣ της ΜΑΘ AAE/OTA, Γιούλη Ρανέλλα. Όπως ανέφεραν στις ομιλίες τους οι υπογράφοντες με βάση το Σύμφωνο οι δυο φορείς θα εργασθούν για την οργανωμένη αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων, προς όφελος όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των πολιτών με αναπηρία και των οικογενειών τους, καθώς και από κοινού θα προωθήσουν και θα εφαρμόσουν τις καλές πρακτικές σε τοπικό επίπεδο που θα αφορούν σε :

- Ανάπτυξη ολοκληρωμένης Τοπικής Στρατηγικής για την Αναπηρία, στη βάση των επιταγών της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

- Ανάπτυξη Τοπικής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης βάσει των απαιτήσεων της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

- Ανάπτυξη, διάδοση και παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού» σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και τις λοιπές πληθυσμιακές ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά των υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών), συμπεριλαμβανομένων της πληροφόρησης, της επικοινωνίας, των υπηρεσιών / υποδομών πρόληψης κινδύνων και διαχείρισης καταστροφών και συμβάντων έκτακτης ανάγκης,

- Ενημέρωση και κατάρτιση των τοπικών κοινωνιών, στελεχών δομών που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία και επιχειρήσεων εν γένει προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, να βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης αυτών ως πολιτών και ως καταναλωτών και παράλληλα να προωθηθεί η πρόσβαση των τοπικών επιχειρήσεων στην δυναμική τοπική και διεθνή αγορά των ατόμων με αναπηρία.

- Κοινή συμμετοχή των μερών σε εθνικά και λοιπά αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ 2014-2020, Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας κ.λπ.) για την υλοποίηση πράξεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία.

Ο πρόεδρος της , Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Γιάννης Βαρδακαστάνης αναφέρθηκε στην εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο και επεσήμανε ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να αποτελέσει πρότυπο αστικού χώρου για την ανάπτυξη σε γενικευμένη κλίμακα των υποδομών προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας σε όλες τις δημόσιες και κοινόχρηστες αστικές λειτουργίες και χρήσεις.

Αναφέρθηκε στην συνεργασία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με την, Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ , ως ένα σημαντικό γεγονός εφόσον Τοπική Αυτοδιοίκηση και Αναπηρικό κίνημα ενώνουν δυνάμεις για να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους του ΕΣΠΑ και να δώσουν την μάχη του αποτελέσματος, στην βάση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας, για την ανάπτυξη της «δικαιωματικής» προσέγγισης στις τοπικές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα.

Η πρόεδρος του ΔΣ της ΜΑΘ AAE/OTA κ. Γεωργία Ρανέλλα, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας στις πολιτικές και δράσεις των Δήμων και ανήγγειλε ότι στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού και Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2017 – 2022 με τίτλο : Αναπτυξιακό και Επενδυτικό Πλαίσιο "Θεσσαλονίκη 2030" στο οποίο η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ αποτελεί την Μηχανισμό Στήριξης σε συνεργασία με την Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης του υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - ΓΓ ΕΣΠΑ και δια μέσω αυτού, η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ θα προωθήσει τα θέματα που αφορούν τις πολιτικές για την αναπηρία προς χρηματοδότηση από τα Εθνικά Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΜΑΘ AAE/OTA κ. Σίμος Δανηιλίδης στην ομιλία του αναφέρθηκε εκτεταμένα στην οργανική σχέση του χώρου της Αναπηρίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μια σχέση του πολίτη με την πόλη και μίλησε για τους μακρόχρονους κοινούς αγώνες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και του Αναπηρικού κινήματος για την σύσταση και ανάπτυξη δομών στήριξης όλων των μορφών της αναπηρίας στην κλίμακα των τοπικών κοινωνιών.

Τέλος ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης – ΑΑΕ/ΟΤΑ κ. Χρυσόστομος Καλογήρου, παρουσίασε τους στόχων του Συμφώνου Συνεργασίας και αναφέρθηκε επίσης στην διασύνδεση του σχεδιασμού με τα χρηματοδοτικά μέσα του ΕΣΠΑ 2014 – 2022.