Από σήμερα, Παρασκευή, στις 10:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου, στις 12:00 μ.μ. μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ (δηλαδή με κάρτα ανεργίας σε ισχύ), για το δήμο Αμπελοκήπων- Μενεμένης.

Συγκεκριμένα, στο συγκεκριμέναο δήμο πρόκειται να απασχοληθούν σε πρώτη φάση άνεργοι διαφόρων ειδικοτήτων.Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα (Δημόσια Πρόσκληση, παραρτήματα με τις θέσεις απασχόλησης και τα προσόντα που απαιτούνται), τα οποία θα βρουν στον παραπάνω σύνδεσμο, πριν την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Για σχετικές πληροφορίες μπορούν να απευθύνε=ονται στον ΟΑΕΔ, στο γραφείο ανθρώπινου δυναμικού (τηλ. 2313 313686, 684, 685 & 646) και στο γραφείο ανέργων του δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης (τηλ. 2310 729177 & 2310 729120).