Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 06 Ιουλίου στις 12:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 43.

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης θα είναι οι:

 «Νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων και τους εργαζόμενους σ’ αυτές».