Διεκόπη εκ νέου πριν από λίγα λεπτά η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά από παρέμβαση των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου.

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκλήθηκε προκειμένου να εγκριθεί η τριήμερη ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη.

Οι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις των εργαζομένων και η επιμονή τους να μην επιτρέψουν στο σώμα να συνεδριάσει ανάγκασαν τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Πέτρο Λεκάκη, να αναβάλει οριστικά την διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Την απόφαση για συμμετοχή ιδιώτη στην αποκομιδή των απορριμμάτων αναμένεται πάρει η διοίκηση του δήμου.

Με βάση το άρθρο 58, παράγραφος 2, του Καλλικράτη "όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος η' απειλείται άμεση ζημιά των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής η' της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επομένη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής".

Έτσι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Μπουτάρης θα υπογράψει σήμερα την ανάθεση και αύριο τα απορριμματοφόρα του ιδιώτη αναμένεται να βγουν στους δρόμους, με τους εργαζόμενους του δήμου να έχουν διαμηνύσει πως δεν θα το επιτρέψουν να συμβεί.