Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1o: Ενημέρωση Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κ.Γιουτίκα για τις καλές πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αυστρία.

Εισηγητής :         Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Θέμα 2o: 8η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2017.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού

Θέμα 3o: Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωματικού) της Π.Κ.Μ.-Π.Ε Πέλλας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΠΕ)

Εισηγήτρια : Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αν.Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

Θέμα 4ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «Αναπτυξιακής Χαλκιδικής ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

Εισηγητής :         Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής

Θέμα 5o: Έγκριση για απευθείας ανάθεση για την ασφάλιση των υπηρεσιακών οχημάτων, μηχανημάτων έργου και σκαφών θαλάσσης της Π.Ε Χαλκιδικής για το B’ Εξάμηνο του έτους 2017.

Εισηγητής :         Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής

Θέμα 6o: Γνωμοδότηση αναφορικά με τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών, ειδικών χρήσεων (παραγωγής τσιμέντου), σε δύο (2) δημοτικές εκτάσεις, συνολικής έκτασης 85.448 τ.μ στη θέση «Ντεβέ Καράν» Δ.Δ Δρυμού Δ. Ωραικοκάστρου, εκτός της λατομικής περιοχής Δρυμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2β του Ν.2115/1993.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.

Θέμα 7o : Απόσυρση και εκποίηση του υπ. αρίθμ. KHO 8773 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια : Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.

Θέμα 8o: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικού περιεχομένου, μεταξύ της ΠΚΜ, του ΑΠΘ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Συνέχιση της πανεπιστημιακής ανασκαφής στη Βεργίνα».

Εισηγητής:          Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας

Θέμα 9o:             Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης έτους 2017 μεταξύ Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας – Δήμου Βέροιας – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ορισμός μελών, τακτικού και αναπληρωματικού, της Επιτροπής Παρακολούθησής της από πλευράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας

Θέμα 10o:           Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για: «Έργα αναβάθμισης λαϊκής αγοράς Κρύας Βρύσης».

Εισηγήτρια : Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

Θέμα 11o:           Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας Π.Κ.Μ- Π.Ε Πέλλας για: «Ανάπλαση εισόδου Κρύας Βρύσης (Οδός Αγ.Λουκάς-Κρύα Βρύση)»

Εισηγήτρια :       Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

Θέμα 12o :          Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για: «Ανάπλαση Οικολογικού Πάρκου Δ.Κ. Κρύας Βρύσης»

Εισηγήτρια :Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αν.Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

Θέμα 13o :          Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικού περιεχομένου, μεταξύ της ΠΚΜ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για υλοποίηση του ερευνητικού έργου “Γεωφυσικές έρευνες στην αρχαιολογική θέση Ειδομένης Κιλκίς”

Εισηγητής : Ανδρέας Βεργίδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς