Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας της Άνω Ηλιούπολης και του περιβάλλοντος Αστικού Χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης και η υλοποίηση του έργου ξεκινά αμέσως μετά το τέλος του καλοκαιριού.

Από το Σεπτέμβριο του 2017, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά, αναλαμβάνει να αναπλάσει την εμβληματική Πλατεία που τοποθετείται περίπου στη μέση της κύριας εμπορικής οδού Μακρυγιάννη, στο εμπορικό κέντρο της Άνω Ηλιούπολης.

Θα γίνουν επεμβάσεις σε συνολική επιφάνεια περίπου 6.500 τ.μ., που περιλαμβάνουν την ανάπλαση του χώρου της καθεαυτού πλατείας, τις επεμβάσεις στα άμεσα περιμετρικά πεζοδρόμια, τη πεζοδρόμηση τμημάτων των οδών Σίνα, Ναυάρχου Βότση και Χάνι Γραβιάς και την νέα ασφαλτόστρωση στις ανασχεδιασμένες συναντήσεις των οδών Ν. Βότση - Λυσιστράτης και Αντιγόνου - Χάνι Γραβιάς.

Ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Στέφανος Βάρφης ενημέρωσαν τους συναδέλφους τους στη χθεσινή (7 Ιουνίου 2017) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έτσι μια από τις κεντρικότερες αστικές πλατείες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα αλλάξει πρόσωπο, προκειμένου να παραδοθεί μια βιώσιμη, ποιοτική, ευχάριστη και ασφαλής αστική πλατεία στους πολίτες του Δήμου Παύλου Μελά, με μεγαλύτερη προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα στο εσωτερικό της.

Επιπλέον θα δύνανται να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους, ατομικές και κοινωνικές, και ως εκ τούτου να εντείνουν τη δημόσια συνείδησή τους στο χώρο: να περπατήσουν, να συνευρεθούν, να χαλαρώσουν, να διαβάσουν, να παίξουν, και εν γένει να ψυχαγωγηθούν.
Παράλληλα, προτεραιότητα του όλου σχεδιασμού αποτελεί η βελτίωση του μικροκλίματος της πλατείας με στόχο η υλοποίησή του να αποτελέσει ένα παραπάνω βήμα στην προσέγγιση του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων κρίνονται απαραίτητα τα εξής:

•Η πεζοδρόμηση τμημάτων των όμορων οδών, με στόχο τη διευκόλυνση και την αύξηση της ανεμπόδιστης ροής των πεζών από και προς την πλατεία.

•Η επανακατασκευή των υποδομών της υπάρχουσας πλατείας η οποία περιλαμβάνει την αντικατάσταση των υπαρχόντων δαπέδων με νέες επιστρώσεις, τα υλικά των οποίων θα διαφοροποιούνται ανά θεματική ενότητα. Η επιλογή υλικών θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, τόσο με την χρήση φυσικών ή και συνθετικών ψυχρών υλικών στα δάπεδα, όσο και με τη χρήση απορροφητικών επιφανειών που θα διασφαλίσουν την ορθή διαχείριση των ομβρίων υδάτων. Ομοίως, εισάγεται το υγρό στοιχείο με τη μορφή ενδοδαπέδιων πιδάκων, οι οποίοι ενισχύουν αισθητικά το τελικό αποτέλεσμα και συντελούν λειτουργικά στο δροσισμό της πλατείας κατά τους θερινούς μήνες.

•Η ενίσχυση του φωτισμού ώστε να καταστεί μεγαλύτερη η ασφάλεια των επισκεπτών της πλατείας, και συνεπώς και η παραμονή και διέλευση των πολιτών, στις απογευματινές και νυκτερινές ώρες.

•Η αντικατάσταση, ανανέωση και ενίσχυση τόσο της υφιστάμενης βλάστησης όσο και του αρδευτικού δικτύου, με σκοπό την αισθητική, βιοκλιματική, λειτουργική αναβάθμιση του πρασίνου αλλά και της γενικότερης εικόνας του περιβάλλοντος χώρου.

•Η ενίσχυση της δημόσιας δραστηριότητας, ατομικής και συλλογικής, με ασφαλείς τρόπους, τόσο στο κέντρο της πλατείας όσο και στην περίμετρό της.

•Η τόνωση της τοπικής οικονομίας με την οριοθέτηση του δημόσιου χώρου που θα αποδοθεί για χρήση από τα περιμετρικά καταστήματα εστίασης.

Το έργο με αριθμό μελέτης 34/2017 και θέμα την «Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και περιβάλλοντος αστικού χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης» είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 με Κ.Α. 30.7336.00 και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 875.000,00€ και θα εκτελεσθεί με εργολαβία, ύστερα από δημοπράτηση και μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα ψηφίσει την πίστωση και θα εγκρίνει τους όρους διακήρυξης. Η εκτέλεση του θα διέπεται από διατάξεις του νόμου Ν.4412/2016 για Δημόσια Έργα, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και τις διατάξεις που ισχύουν για τα Δημοτικά έργα.

Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια/φάσεις υλοποίησης:

1. Χωματουργικά – καθαιρέσεις
2. Σκυροδετήσεις – κονιοδέματα
3. Επενδύσεις – επιστρώσεις
4. Ειδικές κατασκευές
5. Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού - Μεταλλικές κατασκευές
6. Χρωματισμοί
7. Φωτισμός – ηλεκτρολογικές εργασίες
8. Εργασίες πρασίνου
9. Λοιπά – τελειώματα

Οι μέθοδοι εργασίας κατά φάση θα υποδεικνύονται από την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.