Υπογράφηκε από τον υπουργό ΠΕΚΑ, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, η προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ ΙΙ", το οποίο αφορά στην χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιούνται από τους Δήμους...

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, με εξαίρεση όσους χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα "Εξοικονομώ Ι".

 

Οι παρεμβάσεις αφορούν στους άξονες:

Α. Παρεμβάσεις σε κτίρια και υποδομές (ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης) και

Β. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις (υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, τεχνικές μελέτες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακές επιθεωρήσεις και δράσεις δημοσιότητας).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 107 εκατομμύρια ευρώ. Οι προτάσεις που θα ενταχθούν θα χρηματοδοτηθούν κατά 70% από τους πόρους του προγράμματος και κατά 30% από την ίδια συμμετοχή των Δήμων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης για κάθε Δήμο έχει ως εξής:
- για Δήμους με πληθυσμό 1-10.000 κατοίκους, π/υ έως 200.000 ευρώ
- για Δήμους με πληθυσμό 10.001 -45.000 κατοίκους, π/υ έως 400.000 ευρώ
- για Δήμους με πληθυσμό 45.001-90.000 κατοίκους, π/υ έως 600.000 ευρώ
- για Δήμους με πληθυσμό 90.001-150.000 κατοίκους, π/υ έως 800.000 ευρώ
- για Δήμους με πληθυσμό 150.001-300.000 κατοίκους, π/υ έως 1.500.000 ευρώ
- για Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 300.001 κατοίκους, π/υ έως 3.000.000 ευρώ.