Εκ νέου ΕΔΕ διατάχθηκε να διενεργηθεί στο δήμο Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση της υπεξαίρεσης στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου που βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης. Αυτό ανακοίνωσε ο...

αντιδήμαρχος Οικονομικών Χασδάϊ Καπόν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η αναγκαιότητα για τη νέα ΕΔΕ προέκυψε από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της οικονομικής επιθεωρήτριας για την υπεξαίρεση. Θα γίνει, επίσης, ΕΔΕ και για τη διάθεση κονδυλίων με ειδικές εντολές αντιδημάρχων, από το 1987 και μετά, που συνολικά ανέρχονται σε περίπου 111.000 ευρώ. Όπως είπε, ο τρόπος διάθεσής τους δεν ήταν σύννομος, οι προηγούμενες διοικήσεις δεν έκαναν ΕΔΕ, ως όφειλαν, και η νέα διοίκηση Μπουτάρη θα την προχωρήσει.