Θα γίνουν δύο Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ)  στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπως...
ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Χασδάι Καπόν. Η πρώτη έχει να κάνει με ποσό 111.000 ευρώ το οποίο δόθηκε με ειδικές εντολές και κρίνεται δαπάνη μη σύννομη. Δεν πρόκειται για ποσό που έχει να κάνει με την υπόθεση της υπεξαίρεσης αλλά για ποσό που ΄κακώς πληρώθηκε. Η δεύτερη ΕΔΕ είναι ουσιαστικά ανασύσταση της ΕΔΕ για το θέμα της υπεξαίρεσης. Κρίθηκε σκόπιμο να συνεκτιμηθεί το πόρισμα της οικονομικής επιθεωρήτριας, Αναστασίας Τσεμπερά.