Στην ανάδειξη όλων των πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στοχεύει το πρόγραμμα Ενιαίας Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας για το 2012. Το εν λόγω πρόγραμμα προϋπολογισμού 1.235.000 ευρώ, εγκρίθηκε σήμερα...

κατά πλειοψηφία στην έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Π. της Π.Κ.Μ., τους Κ.Α.Π. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τις εισφορές από τις υπόλοιπες Π.Ε. στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Π.Κ.Μ. για το έτος 2012 και τη μεταφορά από το Ε.Σ.Π.Α. ποσού ύψους 610.082€, που έχει εγκριθεί για το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Σύμφωνα με την εισήγηση, παρουσιάστηκαν οι γενικοί θεματικοί άξονες και αναλύθηκαν οι επιμέρους δράσεις του Προγράμματος Ενιαίας Τουριστικής Προβολής της ΠΚΜ για το έτος 2012.

Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικοί άξονες του προγράμματος είναι:

 1. Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και η καλλιέργεια μιας ισχυρής εικόνας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις υπάρχουσες αγορές-στόχους
 2. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την προσέγγιση νέων αγορών-στόχων
 3. Η καθιέρωση πόλεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ελκυστικών προορισμών για σύντομα ταξίδια αναψυχής (city breaks) τόσο στην ελληνική όσο επίσης και στη βαλκανική και την κυπριακή τουριστική αγορά
 4. Η γνωστοποίηση στις αγορές-στόχους όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους επισκέπτες της
 5. Η άμβλυνση της εποχικότητας
 6. Η σταθερή αύξηση της τουριστικής κίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Οι θεματικοί άξονες του προτεινόμενου σχεδίου δράσης είναι εννέα:

 1. Παραθεριστικός τουρισμός (Ήλιος & Θάλασσα)
 2. Θαλάσσιος τουρισμός
 3. Πολιτιστικός τουρισμός
 4. Τουρισμός υπαίθρου
 5. Τουρισμός υγείας & ευεξίας
 6. Περιηγητικός τουρισμός
 7. Συνεδριακός τουρισμός
 8. Τουρισμός πολυτελείας
 9. Τουρισμός πόλεων

Οι προτεινόμενες δράσεις για την επίτευξη των στόχων συμπεριλαμβάνουν τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, η ανάπτυξη ειδικών δράσεων για την τόνωση του κλάδου του τουρισμού «πόλεων» (city-breaks) σε σημαντικές πόλεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η παραγωγή εντύπου υλικού (τουριστικό έντυπο και φυλλάδια φυλλαδίων «εμπειριών-πρεσβευτών» στις γλώσσες των αγορών-στόχων, δίγλωσσος τουριστικός χάρτης της ΠΚΜ κ.ά.), η παραγωγή ψηφιακού πληροφοριακού υλικού (οπτικοακουστικό υλικό που θα καλύπτει όλες τις μορφές τουρισμού με αναφορά σε πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία, δημιουργία δικτυακής πύλης – portal, με ψηφιοποιημένο το υλικό των εντύπων, ηλεκτρονικό περιοδικό-newsletter κ.ά.), η διαφήμιση (προβολή σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, στοχευμένη διαφήμιση στο αεροδρόμιο, στις πύλες εισόδου της χώρας και της Π.Κ.Μ. καθώς και σε πολυσύχναστους χώρους και σημεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό), πρόσκληση και φιλοξενία δημοσιογραφικών αποστολών και παραγόντων του τουρισμού, με στόχο την τουριστική προβολή της Π.Κ.Μ. στις χώρες προέλευσής τους.

«Το καλοκαίρι του 2012 θα είναι η χρονιά του τουρισμού. Όλοι μαζί πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να χτίσουμε μια ισχυρή τουριστική ταυτότητα για την Περιφέρειά μας», τόνισε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Διονύσης Ψωμιάδης και συνεχάρη την Επιτροπή Τουρισμού της ΠΚΜ και τον επικεφαλής Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης Πάνο Γεωργόπουλο για την κατάρτιση του προγράμματος. «Παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2012 στοχεύει στην ανάδειξη όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας, όχι μόνο μέσα από τις κλασικές μορφές τουρισμού, αλλά και με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών, όπως ο αθλητικός, ο πολιτιστικός, ο θρησκευτικός και ο οικοτουρισμός», κατέληξε ο κ. Ψωμιάδης.