Αλλαγές στα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας Θέρμης θα πραγματοποιηθούν «με στόχο τη διασφάλιση της ομαλή προσέλευσης των παιδιών που συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις αλλά και τις ενδοσχολικές εξετάσεις, μετά τη διακοπή...

των δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών». Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου Θέρμης, οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18, την Παρασκευή 20 και τη Δευτέρα 23 Μαΐου, καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από τις 7:40  έως τις 8:30. Επίσης, από την Πέμπτη 19 Μαΐου έως την Παρασκευή 10 Ιουνίου, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια από τις 6:40 έως τις 13:30.