Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης μπορεί να μετοίκησε ως δικηγορος εδώ και τέσσερα χρόνια στην Αθήνα όμως δεν ξέχασε τη Θεσσαλονίκη. Ως αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής οργάνωσε την πρώτη συνεδρίαση στην ιστορία του οργάνου εκτός Αθηνών. Χάρη στον Στέλιο Αγγελούδη η ΕΟΕ συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη, στο Ολυμπιακό Μουσείο.

Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε η ίδρυση παραρτήματος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας στο Ολυμπιακό Μουσείο. Επίσης, θεσπίστηκε ο εορτασμός της Ολυμπιακής ημέρας στις 22 Ιουνίου.