Η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μάρκου κατέθεσε ερώτηση για δύο νέες συμβάσεις που φαίνεται να έχει συνάψει με απευθείας ανάθεση η νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ, για την προμήθεια ελαστικών και ελαιολιπαντικών, με τους παλαιούς αναδόχους υφιστάμενων συμβάσεων που έληξαν στις 31/12/2017, παρόλο που υπήρχε αρκετός χρόνος για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού.

«Η νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ, παρά τις εξαγγελίες για τήρηση της νομιμότητας και εξοικονόμηση πόρων, φαίνεται να προβαίνει συστηματικά σε «εν κρυπτώ» απευθείας αναθέσεις και συμβάσεις,  ενώ εξακολουθεί να μην αναρτά καμία πράξη, απόφαση ή ανάθεση ούτε στη Διαύγεια, ούτε στο ΚΗΜΔΗΣ, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και ο δημόσιο έλεγχος» τονίζει η βουλευτής.

Ρωτά, λοιπόν, τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών:

- Βάσει ποιών διατάξεων προχώρησε η διοίκηση του ΟΑΣΘ στη σύναψη των δύο ιδιωτικών συμφωνητικών; Έχει τηρηθεί η σχετική νομοθεσία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τον Οργανισμό;

- Εφόσον η διοίκηση του ΟΑΣΘ γνώριζε για την επικείμενη λήξη των συμβάσεων προμήθειας ελαστικών και ελαιολιπαντικών, για ποιο λόγο δεν προχώρησε εγκαίρως στην προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών;

- Για ποιο λόγο δεν έχουν δημοσιευθεί ή αναρτηθεί δημόσια στη Διαύγεια ή στο ΚΗΜΔΗΣ οι σχετικές αποφάσεις και συμβάσεις; Για ποιο λόγο επιμένει ο ΟΑΣΘ να μην εφαρμόζει τη νομοθεσία για την ανάρτηση πράξεων στη Διαύγεια;

- Πότε θα προκηρυχθούν οι σχετικοί διαγωνισμοί για την προμήθεια ελαστικών και ελαιολιπαντικών;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

"Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: Συνεχίζεται το καθεστώς αδιαφάνειας στη σύναψη συμβάσεων του νέου κρατικοποιημένου ΟΑΣΘ

Νέες συμβάσεις φαίνεται να έχει συνάψει με απευθείας ανάθεση η νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ, για την προμήθεια ελαστικών και ελαιολιπαντικών, με τους παλαιούς αναδόχους υφιστάμενων συμβάσεων που είχε συνάψει η προηγούμενη διοίκηση και έληξαν στις 31/12/2017, παρόλο που υπήρχε αρκετός χρόνος για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού.

Το ακριβές οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων δεν προσδιορίζεται επαρκώς, ούτε στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΣΘ (5/32 και 9/32/21-12-2017), ούτε στο κείμενο των συμβάσεων. Φαίνεται δε να αποτελούν κατ' ουσία συμφωνίες – πλαίσιο για το τρίμηνο 1/1/2018 με 31/3/2018, το ακριβές ύψος των οποίων θα προκύψει και θα προσδιοριστεί, αναλόγως των αναγκών που θα ανακύψουν μέσα στο επόμενο τρίμηνο, χωρίς όμως να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία για σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο.

Ειδικότερα, και για τις δύο συμβάσεις (ιδιωτικά συμφωνητικά 2025/2-2-2018 και 2022/23-2-2018) φαίνεται να μην έχουν τηρηθεί:

- ο ν. 4482/2017 (αρθρο 30) που προβλέπει ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2017 για την ανάθεση προμηθειών,

- ο ν. 4412/2017, αφού δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 39 για τις συμφωνίες-πλαίσιο (π.χ. αποστολή για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο) ενώ δεν έχει χρησιμοποιηθεί το ΚΗΜΔΗΣ σε όλες τις φάσεις της ανάθεσης,

- ο ν. 3861/2010 διότι δεν έγινε ανάρτηση των αποφάσεων και των συβάσεων στη Διαύγεια.

Η νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ, παρά τις εξαγγελίες για τήρηση της νομιμότητας και εξοικονόμηση πόρων, φαίνεται να προβαίνει συστηματικά σε «εν κρυπτώ» απευθείας αναθέσεις και συμβάσεις,  ενώ εξακολουθεί να μην αναρτά καμία πράξη, απόφαση ή ανάθεση ούτε στη Διαύγεια, ούτε στο ΚΗΜΔΗΣ, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και ο δημόσιο έλεγχος.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Βάσει ποιών διατάξεων προχώρησε η διοίκηση του ΟΑΣΘ στη σύναψη των δύο ως άνω ιδιωτικών συμφωνητικών (2025/2-2-2018 και 2022/23-2-2018); Έχει τηρηθεί η σχετική νομοθεσία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τον Οργανισμό;

2) Εφόσον η διοίκηση του ΟΑΣΘ γνώριζε για την επικείμενη λήξη των συμβάσεων προμήθειας ελαστικών και ελαιολιπαντικών, για ποιο λόγο δεν προχώρησε εγκαίρως στην προκήρυξη των σχετικών διαγωνισμών;

3) Για ποιο λόγο δεν έχουν δημοσιευθεί ή αναρτηθεί δημόσια στη Διαύγεια ή στο ΚΗΜΔΗΣ οι σχετικές αποφάσεις και συμβάσεις; Για ποιο λόγο επιμένει ο ΟΑΣΘ να μην εφαρμόζει τη νομοθεσία για την ανάρτηση πράξεων στη Διαύγεια;

4) Πότε προτίθεστε να προκηρύξετε τους σχετικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια ελαστικών και ελαιολιπαντικών;

Η ερωτώσα βουλευτής

Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης"