Με την ευκαιρία της άδειας που δόθηκε νόμιμα στο Δημήτρη Κουφοντίνα, ο συνεκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων Κώστας Διάκος, προχώρησε στην παρακάτω δήλωση βάσει των πάγιων θέσεων του κόμματος:

"Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν εμπιστοσύνη στη  Δικαιοσύνη της χώρας και την επιβαλλόμενη πια επιείκεια, στοιχείο του πολιτισμού μας, για τους κρατουμένους των φυλακών. Η Δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει από φοβικές αναστολές ούτε κινείται με εκδικητικές προθέσεις. Πολύ δε περισσότερο οφείλει να αντιμετωπίζει όλους/ες τους/ις κρατούμενους/ες ισότιμα και κυρίως χωρίς επιλογές με πολιτικά κριτήρια. Αυτή η θέση των Οικολόγων Πράσινων αποτελεί αναπόσπαστο κοινωνικό στοιχείο του οικολογικού πολιτισμού".