Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την πορεία της συγκρότησης μίας δίκαιης και ενιαίας φορολογικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρωτά την Κομισιόν τα εξής: «Τι μέτρα σχεδιάζει, ώστε κράτη-μέλη της ΕΕ που μέχρι σήμερα έχουν λειτουργήσει ως φορολογικοί παράδεισοι για πολυεθνικές επιχειρήσεις να συμμορφωθούν σε μία ενιαία φορολογική πολιτική» και «τι κίνητρα θα δώσει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ να μην αναζητήσουν νέους παραδείσους, αλλά να επενδύσουν σε χώρες που επιβαρύνονται από την κρίση».

Ο κ. Παπαδημούλης αναφέρει ότι η Κομισιόν, σε έκθεσή της, έχει τονίσει ότι το τρέχον φορολογικό καθεστώς για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ «αδυνατεί να συμπεριλάβει πλέον επιχειρήσεις χωρίς έδρα ή φυσική παρουσία, που εντάσσονται στον τεχνολογικό και ψηφιακό κλάδο, με αποτέλεσμα το 2017 αυτές να φορολογούνται από 8,5-10,1%, σε σχέση με "παραδοσιακές" επιχειρήσεις που φορολογούνται κατά 20,9-23,2%».

Με αφορμή τη συμφωνία των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στη σύνοδο του Ecofin τον Σεπτέμβριο για μία «κοινή θέση των κρατών-μελών στην πορεία της θέσπισης μίας δίκαιης και ενιαίας φορολογικής πολιτικής στην Ένωση», ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτά να μάθει από την Κομισιόν αν «κρίνει απαραίτητη τη συμπερίληψη του ψηφιακού κλάδου στην Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Επιχειρήσεων, οι διαπραγματεύσεις για την οποία ξεκίνησαν εκ νέου το 2016».