Την πρόθεσή του να αναπτύξει το κλίμα της συνεργασίας μεταξύ του δήμου Παύλου Μελά με άλλους δήμους αλλά και μεταξύ των φορέων και των δομών που υπάρχουν στην περιοχή του, μαθαίνουμε πως «ψήνει» ο υποψήφιος δήμαρχος και γιατρός, Γιώργος Λίλτσης.

Σύμφωνα με αυτά που είπε πρόσφατα σε συνάντηση στελεχών του ο κ. Λίλτσης σκοπεύει όταν γίνει δήμαρχος να προωθήσει την κουλτούρα της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.

Για παράδειγμα τον ακούσαμε να προτείνει την αδελφοποίηση του δήμου του με άλλους δήμους αρχικά εντός Θεσσαλονίκης και Ελλάδας και στη συνέχεια με το εξωτερικό σε μια προσπάθεια να «κερδίσει» η περιοχή του τεχνογνωσία και καλές πρακτικές διοίκησης από αυτή την συνεργασία. Την ίδια ώρα, στρέφεται στην «ομογενοποίηση» των δημοτικών κοινοτήτων. Όπως είπε ο κ. Λίλτσης ο δήμος Παύλου Μελά αντιμετωπίζεται δυστυχώς ως ένα σύνολο τριών κοινοτήτων που απλά βρίσκονται κάτω από την ίδια «ομπρέλα» αφού οι πολιτικές που ακολουθούνται δεν είναι κοινές. Όπως είπε ο τρόπος εξομάλυνσης των διαφορών θα ανακοινωθεί σύντομα στο πρόγραμμα της παράταξης.