Την αναστολή της έκδοσης του καθημερινού φύλλου του «Εθνους», το οποίο θα κυκλοφορήσει την Τρίτη (30/7) για τελευταία φορά ανακοίνωσε στους εργαζομένους η διεύθυνση. Επίσης, τους ανακοινώθηκε ότι θα συνεχίσει η έκδοση του κυριακάτικου φύλλου της εφημερίδας.

Από τη διεύθυνση ανακοινώθηκε στους εργαζομένους ότι θα γίνει προσπάθεια να μην υπάρξουν πολλές αποχωρήσεις έπειτα από την αναστολή της έκδοσης του καθημερινού φύλλου. Επίσης, τους είπαν ότι όσοι απολυθούν, «θα αποζημιωθούν γενναιόδωρα».