Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Alter Ego θα λάβει την έκτη άδεια εθνικής εμβέλειας και το One Channel θα βγει στον αέρα.

Το κρίσιμο μέρος τη αδειοδοτικής διαδικασίας για την υποψηφιότητα έχει ολοκληρωθεί και πλέον απομένει το τελευταίο τυπικό χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος.

Σήμερα (25/6), λήγει η διορία 15 ημερών για κατάθεση ενστάσεων και ταυτόχρονα αρχίζει ο έλεγχος επί των οικονομικών του φακέλου του One Channel από την αρχή καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.

Ο έλεγχος θα διαρκέσει το πολύ 45 ημέρες.