Την απόρριψη των προσφυγών του σταθμού και των εργαζομένων, με τις οποίες συζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση του ΕΣΡ με την οποία διατάχθηκε ο τερματισμός της λειτουργίας του, αποφάσισε το ΣτΕ, ρίχνοντας οριστικά "τίτλους τέλους" στο Mega.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι μετά την εφαρμογή του νόμου 4496/17 οι τηλεοπτικοί σταθμοί εξαρτούν τη συνέχιση της λειτουργίας τους από τη συμμετοχή τους στην προκηρυχθείσα διαδικασία αδειοδότησης.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμμετοχή, επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα ο τερματισμός της λειτουργίας του χωρίς να καταλείπεται στάδιο εκτίμησης των κατ’ ιδίαν περιστάσεων