Τα 35 εκατομμύρια ευρώ ως τιμή εκκίνησης θέτει το ΕΣΡ για κάθε μία από τις επτά τηλεοπτικές άδειες, δηλαδή στο σύνολο ένα ποσό άνω των 245 εκατ. ευρώ.

Σε επιστολή του προς τον υπουργό ΨΗΠΤΕ, Ν. Παππά, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αναφέρει ότι η σχετική απόφασή του είναι ομόφωνη, ρητά λαμβάνει υπόψη του τον περσινό διαγωνισμό, και ρητά αναφέρει ότι το φάσμα δεν είναι απεριόριστο.